News and events Tilburg University

Hybride tentamineren in eerste semester 2020-2021

Gepubliceerd: 05 oktober 2020 Laatst bijgewerkt: 06 oktober 2020

Om studenten zoveel mogelijk te faciliteren tijdens hun studie en daarmee waar mogelijk studievertraging te voorkomen of te beperken, wordt er bij Tilburg University in het eerste semester van het collegejaar 2020-2021 hybride getentamineerd. Wat houdt dit in?

Hybride tentamineren

In de praktijk betekent het systeem van hybride tentaminering dat het uitgangspunt is dat tentamens zoveel als mogelijk op de campus worden aangeboden. Wanneer het voor studenten om specifieke redenen niet mogelijk is om naar de campus te komen, wordt er een regeling getroffen waardoor zij de tentamens geproctord online kunnen maken en daardoor dus geen studievertraging op hoeven te lopen.

Wanneer een tentamen op de campus wordt geroosterd, wordt van de student in de regel verwacht dat hij of zij het tentamen op de campus maakt, in aanwezigheid van een surveillant.

Een uitzondering geldt voor studenten in de volgende categorieën:

  • Studenten die zich in het buitenland bevinden als gevolg van de reisbeperkingen in verband met COVID-19;
  • Studenten die tot de risicogroepen behoren voor COVID-19 en daardoor niet naar de campus kunnen komen;
  • Studenten die personen binnen het huishouden hebben die tot de risicogroepen behoren voor COVID-19 en daardoor niet naar de campus kunnen komen;
  • Studenten die niet naar de campus mogen komen omdat zij in zelfquarantaine zitten, omdat zijzelf of personen uit hun huishouden positief getest zijn voor COVID-19 of symptomen hebben die kunnen wijzen op COVID-19.

Geldt het bovenstaande voor jou, kijk dan op de pagina met tentamenregelingen wat je moet doen.  

Online tentamens

Tilburg University vindt het belangrijk dat in alle gevallen de 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft. Het kan daardoor voorkomen dat door beperkingen in de zalencapaciteit het niet mogelijk is een tentamen op campus te roosteren. In dat geval wordt het tentamen in zijn geheel online afgenomen.

Bekijk de webpagina met tentamenregelingen voor een overzicht van de regelingen. De meest recente informatie over Tilburg University en Corona vind je op de pagina Tilburg University & corona.