Students Tilburg University

Gebruiksaanwijzing computernetwerk Tilburg University

In deze gebruiksaanwijzing vind je informatie over de toegang tot het computernetwerk van Tilburg University en het gebruik van de daarop beschikbaar gestelde systemen. Het gebruik van de computer- en netwerkfaciliteiten is onderworpen aan gedragsregels en wordt specifiek geregeld door de 'Gedragscode e-mail, internet- en telefoonfaciliteiten Tilburg University'. Door gebruik te maken van de door Tilburg University verstrekte faciliteiten via Tilburg University-username, -mailadres en -password(s) onderwerpen de computergebruikers zich aan dit reglement.

Toegang tot het netwerk en het gebruik van systemen

Studenten die bij de Studentenadministratie van de Tilburg University staan ingeschreven, hebben recht op toegang tot het computernetwerk. De voor de toegang en het gebruik noodzakelijke username, mailadres, en password (allen Tilburg University) voor diverse online voorzieningen worden door de Studentenadministratie verstrekt. Het computernetwerk en de systemen kunnen worden gebruikt op de daartoe ingerichte geïntegreerde werkplekken op de universiteit.

Voor studenten zijn in de bibliotheek en in sommige practicumruimtes elders op de campus afzonderlijke geïntegreerde werkplekken ingericht. Het recht om het computernetwerk en de systemen te gebruiken vervalt zodra iemand niet meer staat ingeschreven bij de Studentenadministratie, niet meer in dienst is, of wanneer de gastvrijheid wordt beëindigd.

Tilburg University-username, -mailadres en -password

Aan iedere nieuwe gebruiker van het computernetwerk wordt persoonlijk een overzicht uitgereikt met daarop vermeld zijn/haar Tilburg University-username, -mailadres en -password. Vanaf dat moment is hij/zij daarvan de houder. Pas nadat Tilburg University-username, -mailadres en -password zijn verstrekt kan de houder van het computernetwerk gebruik maken. In verband met de logistieke verwerking wordt de toegang tot het computernetwerk 1 tot 2 werkdagen na uitreiking opengesteld.

Wijzigen Tilburg University-username of -mailadres

Na uitreiking is het niet mogelijk om het Tilburg University-mailadres te wijzigen, indien dit niet het gevolg is van wijziging in de burgerlijke staat (huwelijk of scheiding) of een naamswijziging krachtens Koninklijk Besluit. In genoemde gevallen dient de houder zich schriftelijk te wenden tot het Hoofd Studentenadministratie.

Verantwoordelijkheid gebruik

Vanaf het moment van verstrekking van Tilburg University-username, -mailadres en -password, wordt de houder aansprakelijk gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit zijn gebruik van het computernetwerk en de daarop beschikbaar gestelde systemen.

Ondanks de voorzorgsmaatregelen van de universiteit komt het regelmatig voor dat studenten en medewerkers een e-mail krijgen met de vraag hun username en password door te geven. Doe dit niet! Tilburg University zal je nooit om deze gegevens vragen.

Onzorgvuldig gebruik

Onzorgvuldig gebruik van Tilburg University-username, -mailadres, -password en personal homepages kan leiden tot schade voor de houder en/of de universiteit. De houder wordt geacht zorgvuldig met deze voorzieningen om te gaan en zich strikt te houden aan de richtlijnen zoals omschreven in de 'Gedragscode e-mail-, internet- en telefoonfaciliteiten Tilburg University'.

Aansprakelijkheid

Bij de inrichting van het computernetwerk van de universiteit en de daarop opererende systemen is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, zodat de betrouwbaarheid daarvan gewaarborgd is. Voor eventuele problemen die zich zouden kunnen voordoen of voor eventuele schade die hieruit desondanks zou kunnen voortvloeien accepteert Tilburg University geen aansprakelijkheid.