IT en werkplekken

Regels studentenwerkplekken

Studentenwerkplekken bibliotheek

Je kan een studentenwerkplek in de bibliotheek reserveren.

Houd daarbij rekening met het volgende:

Keuze PC

 • Kies voor individueel werken een pc op niveau 2
 • Kies voor samenwerken in een groep (van 2-8 personen) een pc op niveau 1. Let op! Je kan als individu gebruik maken van groepswerkplekken, maar samenwerken in een groep gaat voor.

Wanneer reserveren?

 • Je kunt geen pc reserveren op de dag zelf
 • Je kunt per week 10 blokken van één uur reserveren
 • De avond, de zaterdag- en zondagochtend en -middag gelden elk als één blok
 • Je kunt maximaal vier weken vooruit reserveren

Spelregels

 • Maak de werkplek vrij voor degene die hem heeft gereserveerd.
 • De reservering vervalt 15 minuten na aanvang van het uur waarvoor je hebt gereserveerd.
 • Als de pc is gelockt, mag de persoon met de reservering de pc uitzetten en opnieuw opstarten.

Een gereserveerde pc: wat te doen?

 • Hoe zie ik of een vrije pc gereserveerd is?
  Zoek in het reserveringssysteem de juiste datum op en loop de verschillende uren na, waarop jij de pc wilt gebruiken. Is die plaats groen, dan is de pc vrij te gebruiken.
 • Is de pc echt wel gereserveerd door degene die dat beweert?
  Laat de persoon op jouw pc even inloggen in het reserveringssysteem. Je hoeft daarvoor je eigen bestanden niet af te sluiten. Na inloggen met het persoonlijk administratienummer en wachtwoord vind je de bevestiging van de reservering onder 'Overzicht reserveringen en annuleringen'.

Reglement Montesquieu Learning Center

Toegang

Bezoekers dienen op verzoek van toezichthoudend personeel of beveiligingspersoneel hun university card of een geldig legitimatiebewijs te tonen. Voor andere dieren dan blindengeleidehonden en speciaal getrainde honden, die personen met een handicap behulpzaam zijn (soho's), is de toegang tot het Montesquieu Learning Centre verboden. Het is niet toegestaan om met skates of skeelers het MLC te betreden.

Aansprakelijkheid

De Tilburg University stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers van het MLC.

Orde en rust

Het MLC is een leeromgeving waar in groepen gewerkt wordt. Het is dus geen stiltegebied zoals delen van de bibliotheek. Toch is het noodzakelijk dat orde en rust in acht genomen worden om anderen het werken niet onmogelijk te maken. Mobiele telefoons zijn toegestaan, maar dienen geen overlast te geven (trilalarm i.p.v. ringtone). Portable audio spelers e.d. mogen slechts op een niet storend geluidsniveau gebruikt worden.

Het is niet toegestaan stoelen uit een ruimte (bijvoorbeeld van een classroom naar de groepswerk ruimte) te verplaatsen.

Toezichthoudend personeel en beveiligingspersoneel kunnen bezoekers, die door hun gedrag overlast veroorzaken, verzoeken zich aan de huisregel voor orde en rust te houden. Zij kunnen ordeverstoorders sommeren het MLC te verlaten. Ook kunnen zij lastige bezoekers voor enige tijd de toegang ontzeggen. Dit laatste wordt altijd schriftelijk bevestigd.

Gebruik van de computers in het MLC

Het gebruik van de computerfaciliteiten moet in het teken staan van het onderwijs van Tilburg University. Spelletjes, porno e.d. zijn derhalve verboden. Voor spelletjes, chatten of zomaar wat surfen over het web zijn er aparte voorzieningen zoals de internetcafe's in het Cobbenhagen building, Prisma building en Dante building. Voor het gebruik van de computers gelden de volgende regels.

Indien computers in een classroom gereserveerd zijn, dienen andere gebruikers tenminste 5 minuten voor aanvang van het gereserveerde tijdsblok de computers af te sluiten en de classroom te verlaten.

Alleen studenten van de Tilburg University mogen de computers in het MLC gebruiken, en wel voor eigen oefening of studie. Zij moeten in het bezit zijn van een geldige university card.

Het is niet toegestaan netwerkaansluitingen of stroomvoorzieningen van computers te ontkoppelen, bijvoorbeeld om zodoende een notebook aan te sluiten.

Bij vernieling, misbruik of diefstal kan het computeraccount worden ingetrokken. De kosten van eventueel veroorzaakte schade worden in rekening gebracht.

Toezichthoudend personeel en beveiligingspersoneel controleren het juiste gebruik van de faciliteiten. Onzorgvuldig gebruik kan worden bestraft. Dit kan onder meer inhouden dat door het College van Bestuur de eigenaar van het account de toegang tot het computernetwerk, of delen ervan, tijdelijk of permanent wordt ontzegd.

Jassen en tassen

Het is toegestaan jassen en tassen mee te nemen in het MLC. Jassen en tassen kunnen opgeborgen worden in een van de kluisjes in de groepswerk ruimte. Kluisjes moeten aan het eind van de dag leeg worden achtergelaten. De kluisjes beschikken over een stopcontact waarmee het mogelijk is een notebook op te laden.

Eten en drinken

Eten en drinken is toegestaan in het MLC. Uiteraard wordt iedereen wel geacht de werkplek netjes achter te laten en vooral voorzichtig te zijn met het gebruik van drinken bij de computers. Let op! Het nuttigen van warm eten is niet toegestaan.

Roken

In het MLC is roken niet toegestaan. Het Montesquieu building beschikt over een rokersruimte op de begane grond vlak bij het MLC.

Vernieling en diefstal

Gebruikers dienen zorgvuldig om te gaan met de faciliteiten. Bij constatering van vernieling, misbruik van faciliteiten of diefstal kan de toegang tot het gebruik van de faciliteiten en/of het MLC worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker.

Aansprakelijkheid en gevonden voorwerpen

De Tilburg University kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren voorwerpen of beschadigingen aan teruggevonden voorwerpen. Alle in het MLC gevonden voorwerpen worden dagelijks afgegeven aan de beveiliging die gevestigd zijn in het Vigilant building.

Toegang

Bezoekers dienen op verzoek van toezichthoudend personeel of beveiligingspersoneel hun university card of een geldig legitimatiebewijs te tonen. Voor andere dieren dan blindengeleidehonden en speciaal getrainde honden, die personen met een handicap behulpzaam zijn (soho's), is de toegang tot het Montesquieu Learning Centre verboden. Het is niet toegestaan om met skates of skeelers het MLC te betreden.

Aansprakelijkheid

De Tilburg University stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers van het MLC.

Orde en rust

Het MLC is een leeromgeving waar in groepen gewerkt wordt. Het is dus geen stiltegebied zoals delen van de bibliotheek. Toch is het noodzakelijk dat orde en rust in acht genomen worden om anderen het werken niet onmogelijk te maken. Mobiele telefoons zijn toegestaan, maar dienen geen overlast te geven (trilalarm i.p.v. ringtone). Portable audio spelers e.d. mogen slechts op een niet storend geluidsniveau gebruikt worden.

Het is niet toegestaan stoelen uit een ruimte (bijvoorbeeld van een classroom naar de groepswerk ruimte) te verplaatsen.

Toezichthoudend personeel en beveiligingspersoneel kunnen bezoekers, die door hun gedrag overlast veroorzaken, verzoeken zich aan de huisregel voor orde en rust te houden. Zij kunnen ordeverstoorders sommeren het MLC te verlaten. Ook kunnen zij lastige bezoekers voor enige tijd de toegang ontzeggen. Dit laatste wordt altijd schriftelijk bevestigd.

Gebruik van de computers in het MLC

Het gebruik van de computerfaciliteiten moet in het teken staan van het onderwijs van Tilburg University. Spelletjes, porno e.d. zijn derhalve verboden. Voor spelletjes, chatten of zomaar wat surfen over het web zijn er aparte voorzieningen zoals de internetcafe's in het Cobbenhagen building, Prisma building en Dante building. Voor het gebruik van de computers gelden de volgende regels.

Indien computers in een classroom gereserveerd zijn, dienen andere gebruikers tenminste 5 minuten voor aanvang van het gereserveerde tijdsblok de computers af te sluiten en de classroom te verlaten.

Alleen studenten van de Tilburg University mogen de computers in het MLC gebruiken, en wel voor eigen oefening of studie. Zij moeten in het bezit zijn van een geldige university card.

Het is niet toegestaan netwerkaansluitingen of stroomvoorzieningen van computers te ontkoppelen, bijvoorbeeld om zodoende een notebook aan te sluiten.

Bij vernieling, misbruik of diefstal kan het computeraccount worden ingetrokken. De kosten van eventueel veroorzaakte schade worden in rekening gebracht.

Toezichthoudend personeel en beveiligingspersoneel controleren het juiste gebruik van de faciliteiten. Onzorgvuldig gebruik kan worden bestraft. Dit kan onder meer inhouden dat door het College van Bestuur de eigenaar van het account de toegang tot het computernetwerk, of delen ervan, tijdelijk of permanent wordt ontzegd.

Jassen en tassen

Het is toegestaan jassen en tassen mee te nemen in het MLC. Jassen en tassen kunnen opgeborgen worden in een van de kluisjes in de groepswerk ruimte. Kluisjes moeten aan het eind van de dag leeg worden achtergelaten. De kluisjes beschikken over een stopcontact waarmee het mogelijk is een notebook op te laden.

Eten en drinken

Eten en drinken is toegestaan in het MLC. Uiteraard wordt iedereen wel geacht de werkplek netjes achter te laten en vooral voorzichtig te zijn met het gebruik van drinken bij de computers. Let op! Het nuttigen van warm eten is niet toegestaan.

Roken

In het MLC is roken niet toegestaan. Het Montesquieu building beschikt over een rokersruimte op de begane grond vlak bij het MLC.

Vernieling en diefstal

Gebruikers dienen zorgvuldig om te gaan met de faciliteiten. Bij constatering van vernieling, misbruik van faciliteiten of diefstal kan de toegang tot het gebruik van de faciliteiten en/of het MLC worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker.

Aansprakelijkheid en gevonden voorwerpen

De Tilburg University kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren voorwerpen of beschadigingen aan teruggevonden voorwerpen. Alle in het MLC gevonden voorwerpen worden dagelijks afgegeven aan de beveiliging die gevestigd zijn in het Vigilant building.