Students Tilburg University

Stage Ondernemingsrecht

Verplichte stage

De master Ondernemingsrecht kent een verplichte stage (6 ECTS). Een stage is een prima middel om je voor te bereiden op de beroepspraktijk. Voor de invulling van deze opdracht moet je zelf in actie komen. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met zoeken en/of solliciteren. Registreer je bij de start van de opleiding in Osiris bij "Stage Ondernemingsrecht - 600119", zodat je toegang krijgt tot Canvas. Hier vind je snel de meest recente informatie.

Het doel van de stage is dat de student:

  • leert kennis en vaardigheden in te zetten in de beroepspraktijk;
  • leert om verbinding te leggen tussen de tijdens de opleiding opgedane theoretische kennis en de daaraan gerelateerde problematiek die zich voordoet in de dagelijkse beroepspraktijk;
  • praktijkervaring opdoet inzake de ondernemingsrechtelijke aspecten van het bedrijfsleven;
  • zowel schriftelijk als mondeling op actieve wijze, duidelijk en in goed Nederlands communiceert met collega’s binnen het stagebedrijf.

Stageplaatsen

Momenteel zijn er diverse vacatures voor stageplaatsen.

Hieronder vind je een aantal algemene adressen die nuttig kunnen zijn bij het invullen van de stage.

Stageplaats gevonden en wat dan?

Als je een stageplaats hebt gevonden, dien je je, voordat je van start gaat met je stage, aan te melden bij de stagecoördinator via het aanmeldingsformulier stage Ondernemingsrecht

Vervolgens zal de stagecoördinator van de opleiding je stage beoordelen. Zodra de stage is goedgekeurd, krijgen jij en je stagebegeleider hiervan een bevestiging, waarna je de beoogde stage kunt gaan lopen.

Indien de stage niet (direct) wordt goedgekeurd, neemt de stagecoördinator contact met je op.

Studenten dienen binnen 2 maanden na afronding van de stage het stageverslag ingeleverd te hebben bij de stagecoördinator. Daarbij dient eveneens rekening gehouden te worden met het feit dat zowel stageverslag als het stagebeoordelingsformulier 6 weken voor het afstuderen bij haar ingeleverd dienen te zijn.

Stagehandleiding

In de stagehandleiding van de Master Ondernemingsrecht vind je informatie over het plannen en vinden van de stage, de voorbereiding, het stageverslag- en de beoordeling, en de eisen die gesteld worden aan de stageplaats.

Meer weten over:

Stagecoördinator