Students Tilburg University

Stage Sociaal Recht en Sociale Politiek

In het kader van de sociaalrechtelijke afstudeerrichting is het mogelijk een stage te lopen, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, een werkgeversvereniging, een administratieve kamer van een rechtbank of een gemeentelijke sociale dienst. Ook ten behoeve van internationale stages kan worden bemiddeld.

Stagecoördinator

Indien je belangstelling hebt voor het volgen van een stage, dien je ruim van tevoren contact op te nemen met de stagecoördinator van het departement:

Vacante stageplaatsen:

Arbeidsrecht bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze stage zal gedurende het gehele jaar worden aangeboden, zodat er meer studenten geplaatst kunnen worden.

Het aanbod betreft een stageplaats of leer/werkplek voor een (bijna) afgestudeerd jurist die een bijdrage wil leveren aan de afhandeling van bezwaarschriften in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen.

Je werkt binnen de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van SZW, in een dynamische, op productie en tijdige afhandeling gerichte werkomgeving. Je behandelt bezwaarschriften die voortvloeien uit door de Arbeidsinspectie vervaardigde beschikkingen (opgelegde bestuurlijke boetes) in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hierin zit je onder meer de hoorzitting voor en stel je tijdig een concept-beslissing op die voldoet aan de kwaliteitseisen. Gedurende de stageperiode wordt je begeleid door een senior jurist.

Je studeert Nederlands Recht (wo), Rechtsgeleerdheid, met accent Sociaal Recht en Sociale Politiek, Master Sociaal Recht en Sociale Politiek, Recht en Management (arbeid) of je bent recentelijk afgestudeerd. Je hebt affiniteit met het werkterrein van SZW en met fraudeaanpak in het bijzonder. Na een korte inwerkperiode ben je in staat om de bezwaarzaken gestructureerd, pragmatisch en zakelijk af te handelen. Het werken met deadlines gaat je goed af. Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend.

Je bent samenwerkingsgericht en hebt een open communicatiestijl. Daarnaast ben je stressbestendig en kun je omgaan met de dynamiek van de politiek-bestuurlijke omgeving.
De werkzaamheden worden bij voorkeur fulltime uitgevoerd (36 uur), met een minimum van 30-32 uur. De duur van de werkzaamheden is bespreekbaar en bij voorkeur 3-6 maanden.

Voor informatie kunt u terecht bij: Mr. A.D.M. van Rijs, stagecoördinator van het departement Sociaal Recht en Sociale Politiek a.d.m.vrijs@tilburguniversity.edu

Juridische stage bij DAS Rechtsbijstand

Een juridische stage bij DAS Rechtsbijstand duurt doorgaans twee tot drie maanden en is bedoeld voor de student in de eindfase van de rechtenstudie. Je maakt tijdelijk deel uit van één van onze juridische teams en maakt zo kennis met het dagelijks werk van de juristen, onze informele werksfeer en onze organisatie.

Tijdens de stage word je begeleid door een vaste stagebegeleider en krijg je een eigen werkplek. Je begeleider is een jurist gespecialiseerd in het rechtsgebied waarin je stage loopt. De juridische praktijk is binnen DAS in vier rechtsgebieden opgesplitst: - contractuele zaken (o.a. consumentenrecht, gezondheidsrecht en computerrecht) - arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht - onroerend goed (o.a. bouw- en huurrecht, bestuursrecht en koop/verkoop) - onrechtmatige daad / letsel. De stage bij DAS Rechtsbijstand heeft het karakter van een meeloopstage. Dit betekent echter niet dat je niets zelf mag doen en je inbreng beperkt zou zijn tot het doen van literatuur/jurisprudentieonderzoek.

Meer informatie is verkrijgbaar bij mr. A.D.M. van Rijs.