Students Tilburg University

Stages Social and Behavioral Sciences

Organisatiewetenschappen / Organization Studies

Bachelor

Er zijn geen stagemogelijkheden binnen de bachelor. Vanzelfsprekend mag een student altijd op eigen gelegenheid iets naast de studie doen.

Master

De master Organization Studies kent de zogenaamde extended mastertrack. Deze track biedt studenten de mogelijkheid om gedurende de master een jaar lang een traineeship te lopen binnen een organisatie. Deze mastertrack duurt anderhalf jaar. 

Personeelwetenschappen / Human Resource Studies

Bachelor

Studenten personeelwetenschappen hebben een goede mogelijkheid om in de bachelor een stage te lopen. De stage is een verplicht onderdeel . Meer informatie over de stage Human Resources Studies vind je in de Onderwijscatalogus.

Master

De master Human Resources Studies kent de zogenaamde extended master. De track professional Traineeship binnen de extended master biedt studenten de mogelijkheid om gedurende de master een jaar lang een traineeship te lopen binnen een organisatie. Deze mastertrack duurt anderhalf jaar.

Sociologie / Sociology

Bachelor

In de bachelor kunnen studenten sociologie een stage lopen. Studenten die geen stage willen lopen, kunnen eventueel ook een keuzevak volgen. Meer informatie over de Arbeidsmarktstage Sociologie vind je in de studiegids.

Master

De master Sociology kent de zogenaamde extended mastertrack. Deze track biedt studenten de mogelijkheid om gedurende de master een jaar lang een traineeship te lopen binnen een organisatie. Deze mastertrack duurt anderhalf jaar.

Psychologie

Bachelor

Er zijn geen stagemogelijkheden binnen de bachelor psychologie. Vanzelfsprekend mag een student altijd op eigen gelegenheid iets naast de studie doen.

Master

Social Psychology

De stage is een verplicht onderdeel van de master Social Psychology. Indien een student geen stage kan vinden, is het ook mogelijk om een indepth course te kiezen.

  • Economic Psychology
  • Work and Organizational Psychology

Psychologie en Geestelijke Gezondheid

Een stage is een verplicht en belangrijk onderdeel van de master. Studenten worden geacht zich reeds in het laatste bachelorjaar te oriënteren op de stage.

  • Klinische Forensische Psychologie
  • Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie
  • Klinische Psychologie

Medische Psychologie

Studenten lopen in het tweede jaar van de master Medische Psychologie stage in een instelling. Kijk voor meer informatie over de stage Medische psychologie in de Onderwijscatalogus.