Students Tilburg University

Wetenschap: Economische Valorisatie / Science Venturing

Valorisatie (impact creëren van wetenschappelijke kennis) is naast onderwijs en onderzoek de derde kerntaak van een universiteit en heeft verschillende verschijningsvormen. Eén daarvan is economische valorisatie, ook wel science venturing genoemd. Dit is het omzetten van wetenschappelijke kennis naar commercieel haalbare producten, processen of diensten.

Door het ontwikkelen van innovatieve kennis of ideeën naar producten, diensten en spin-offs (ventures), wordt waarde gecreëerd voor de maatschappij, markt en universiteit. Een wetenschapper kan hierbij als ondernemer of in een andere rol betrokken zijn. Tilburg University Ventures helpt de wetenschapper hierbij. Diverse scenario’s zijn mogelijk, waarbij steeds gezocht wordt naar interactie en samenwerking tussen (maatschappelijke) organisaties, het bedrijfsleven en de universiteit. 

Hieronder een drietal casussen die laten zien welke varianten mogelijk zijn: een spin-off met een ondernemende wetenschapper en twee samenwerkingsverbanden met (semi) publieke partners.

L-Logic
Remind
Reshoring Tool

Reshoren op Youtube - bij CAPI EUROPE - Ton Wilthagen

Ondersteuning Tilburg University Ventures

Ondernemen en impact creëren met wetenschappelijke kennis vraagt om een gedegen voorbereiding en een doordacht plan. Vaak is een basisstructuur en een financieringsplan nodig om kennisbenutting te organiseren. Denk aan een website, software en andere middelen. 

Tilburg University Ventures helpt graag bij het valideren van kansen het onderzoeken van de marktpotentie, het beschrijven van een business case, het verbinden van relevante partners en/of de launching customers en adviseert over de financiering.

In geval van een spin-off (venture of licentiemodel) begeleiden Tilburg University Ventures tevens het formele besluitvormingsproces binnen Tilburg University.

Contactgegevens

Maurice D’haene

Business Developer

E-mail: M.F.A.Dhaene@tilburguniversity.edu

Telefoon: +31 13 4668771