Students Tilburg University

Wetenschap: Economische Valorisatie / Science Venturing

Valorisatie (impact creëren van wetenschappelijke kennis) is naast onderwijs en onderzoek de derde kerntaak van een universiteit en heeft verschillende verschijningsvormen. Eén daarvan is economische valorisatie, ook wel science venturing genoemd. Dit is het omzetten van wetenschappelijke kennis naar commercieel haalbare producten, processen of diensten.

Door het ontwikkelen van innovatieve kennis of ideeën naar producten, diensten en spin-offs (ventures), wordt waarde gecreëerd voor de maatschappij, markt en universiteit. Een wetenschapper kan hierbij als ondernemer of in een andere rol betrokken zijn. Tilburg University Ventures helpt de wetenschapper hierbij. Diverse scenario’s zijn mogelijk, waarbij steeds gezocht wordt naar interactie en samenwerking tussen (maatschappelijke) organisaties, het bedrijfsleven en de universiteit. 

Hieronder een drietal casussen die laten zien welke varianten mogelijk zijn: een spin-off met een ondernemende wetenschapper en twee samenwerkingsverbanden met (semi) publieke partners.

L-Logic

Tilburg University heeft met succes een methodiek ontwikkeld en gevalideerd, die logistieke dienstverleners helpt om een ‘lean verbetertraject’ in hun onderneming toe te passen. Aan de hand van de basisprincipes van de ‘lean management filosofie en de daaraan gerelateerde tools is het mogelijk om de innovatiekracht van logistieke operaties structureel te vergroten.

L-LogiC traint, certificeert en ondersteunt consultants in het toepassen van de door Tilburg University ontwikkelde Lean Logistiek methode. Deze coaches begeleiden bedrijven in het doorlopen van het programma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale faciliteiten, zoals een interactieve database met instrumenten om ervaringen systematisch te analyseren. Het unieke van L-LogiC is dat deze methode speciaal ontwikkeld is voor de logistieke sector. 
De joint venture L-LogiC B.V. is door de universiteit en de betrokken wetenschapper opgericht om de methodiek duurzaam in te zetten en impact te creëren. Website: www.l-logic.nl

Remind

Veel patiënten met een hersentumor (glioom) hebben cognitieve problemen (vergeetachtigheid, concentratie) als gevolg van de hersentumor of de behandeling ervan. Prof. Margriet Sitskoorn en Dr. Karin Gehring, wetenschappers van Tilburg University, hebben een cognitief revalidatieprogramma ontwikkeld die bestaat uit een strategietraining voor aandacht, geheugen en executief functioneren en uit een computerspel voor aandachttraining. 

Dit programma is door hen omgezet in app voor de tablet: ReMind. Er is een business case geschreven die ervoor moet zorgen dat deze toepassing duurzaam en laagdrempelig gebruikt kan worden. Momenteel wordt er samen met een zorgverzekeraar gewerkt aan de oprichting van een joint venture, van waaruit de marktintroductie georganiseerd wordt. De ReMind app zal om te beginnen, (gratis) aangeboden worden aan hersentumorpatiënten in Nederland. In vervolgonderzoek zal er gekeken worden of de app ook voor nieuwe patiëntgroepen interessant is.

Reshoring Tool

Vaak is het voor ondernemers niet duidelijk wat de consequenties zijn als (bepaalde) bedrijfsactiviteiten naar het buitenland worden verplaatst (outsourcen), of wanneer men activiteiten weer terughaalt naar Nederland (reshoren). Tilburg University ontwikkelde, samen met de Gemeente Tilburg en Midpoint Brabant de Reshoring Tool. 

Deze (online) webtool maakt voor ondernemers inzichtelijk wat de effecten zijn van het outsourcen en vooral het reshoren van bedrijfsactiviteiten. Door middel van specifieke vragen worden bedrijfsgegevens gekoppeld aan kosten en data van een specifiek land. Uiteindelijk wordt een overzicht (matrix) gepresenteerd van de kosten, financiële aspecten en een risicoanalyse m.b.t. de productie in Nederland in relatie tot het buitenland. De potentiële (sociale) impact van reshoren betreft onder andere het verbreden en verrijken van de arbeidsmarkt en economische basis van de regio en Nederland. 

Het blijkt bijvoorbeeld mogelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Momenteel worden de eerste afspraken met Arbeidsmarktregio’s gemaakt over het gebruik van de tool. Met de partners wordt een organisatievorm ontwikkeld, van waaruit de verdere marktintroductie van de tool wordt georganiseerd. Een succesvol voorbeeld waar dankzij de Reshoring Tool werkzaamheden zijn teruggehaald naar Nederland is Smartware. Nieuwsbericht in Univers.

Reshoren op Youtube - bij CAPI EUROPE - Ton Wilthagen

Ondersteuning Tilburg University Ventures

Ondernemen en impact creëren met wetenschappelijke kennis vraagt om een gedegen voorbereiding en een doordacht plan. Vaak is een basisstructuur en een financieringsplan nodig om kennisbenutting te organiseren. Denk aan een website, software en andere middelen. 

Tilburg University Ventures helpt graag bij het valideren van kansen het onderzoeken van de marktpotentie, het beschrijven van een business case, het verbinden van relevante partners en/of de launching customers en adviseert over de financiering.

In geval van een spin-off (venture of licentiemodel) begeleiden Tilburg University Ventures tevens het formele besluitvormingsproces binnen Tilburg University.

Contactgegevens

Maurice D’haene

Business Developer

E-mail: M.F.A.Dhaene@tilburguniversity.edu

Telefoon: +31 13 4668771