Help a student refugee by becoming a student mentor

"Het is samenlopen met iemand, ermee omgaan en ze zien als mensen, als gelijkwaardig."

Tilburg University student Kadija Tber over rol als mentor 

Aanvullende informatie voor mentoren van een pre-bachelor vluchteling-student

Fijn dat je geïnteresseerd bent in het mentorprogramma voor pre-bachelor vluchteling-studenten. Jij kan het verschil maken en een waardevolle bijdrage leveren aan de toekomst van een ander. Wat kun je van ons verwachten wanneer je interesse hebt om een vluchteling-student te begeleiden tijdens zijn of haar pre-bachelor programma? En wat vragen wij aan jou?

Hoe ziet het mentoringtraject eruit?

Het mentoringtraject in de pre-bachelor bestaat uit een aantal vaste elementen. Mentor en mentee:

 • Stellen een startdocument op. Hierin benoemen ze kort een aantal doelen en een stappenplan en noteren ze afspraken over hoe en hoe vaak ze elkaar ontmoeten.
 • Hebben minstens twee keer per maand contact.
 • Volgen de training Interculturele Communicatie en de Intervisiebijeenkomst die de pre-bachelor organiseert en ontvangen hiervoor een certificaat van deelname.
 • Organiseren samen met andere mentoren en mentees een of meerdere activiteiten.
 • Wonen de afsluitende bijeenkomst bij die eind juni plaatsvindt.
 • Vullen de vragenlijst in over het mentoringtraject die na de afsluitende bijeenkomst verstuurd wordt.

Maak je niet te druk om de eerste gesprekken met je mentee. Ik dacht zelf dat ik heel veel (zware) informatie zou moeten verwerken, maar dit was niet het geval. Begin rustig en luchtig, zodat er eerst een vertrouwensband ontstaat. De mentee zal dan zelf met verhalen komen die wellicht iets intenser zijn, maar ga dit vooral niet pushen.

Nicole Mateijsen, mentor 2019 - 2020

Welke stappen moet je nemen als mentor?

 • Je bent ingeschreven als student bij Tilburg University.
 • Je hebt je aangemeld voor het mentorprogramma.
 • Je hebt deel genomen aan de introductiebijeenkomst.
 • Je hebt kennis gemaakt met de studenten en coördinatoren van het programma.
 • Je hebt je CV en het interesseformulier ingestuurd dat je hebt ontvangen na de introductiebijeenkomst. 
 • Je hebt kennis gemaakt met de pre-bachelor deelnemer en jullie hebben samen een 'klik'. 
 • Je vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag aan. De pre-bachelor zorgt ervoor dat je hiervoor geen kosten hoeft te maken.

Contact

Bij de omgang tussen de studentmentoren en de deelnemers van het programma vormt de Code of Conduct van Tilburg University het uitgangspunt. Hierin zijn de normen en waarden binnen de universiteit expliciet gemaakt. 

Bij wie kun je terecht als het contact met je mentee niet goed verloopt? De projectleider van de pre-bachelor is het eerste aanspreekpunt bij problemen, conflicten of ongewenst gedrag. Studentmentoren kunnen met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag ook terecht bij een vertrouwenscontactpersoon van Tilburg University. Deze persoon maakt het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker. De vertrouwenscontactpersonen zijn er voor iedereen.

Het mentortraject vond ik erg leerzaam. In het begin was het even zoeken. Een band opbouwen gaat niet vanzelf. We hebben gesproken over hoe we dit het beste konden aanpakken en wat we een prettige manier vonden om met elkaar om te gaan.

Puck Groote Schaarsberg, mentor 2019 - 2020