Bestuurlijk actief tijdens je studie

Bestuursbeurzen en commissiebeurzen

Op deze pagina lees je meer over de voorwaarden waaraan een vereniging moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bestuurs- of commissiebeurs.

Iedere universiteit heeft een Profileringsfonds, zie hoofdstuk 4 op de profileringsfondspagina,  om studenten te ondersteunen die studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden. Daartoe worden ook bestuurlijke activiteiten gerekend.

Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs

Studenten kunnen onder voorwaarden een bestuursbeurs ontvangen. Een van de voorwaarden is dat de vereniging erkend is door Tilburg University. Verenigingen kunnen daarvoor eens in de drie jaar een aanvraag indienen.

Om vervolgens te bepalen op hoeveel bestuursbeurzen een vereniging en een student recht heeft vindt er eens in de drie jaar tegelijkertijd een scan plaats. De verenigingen wordt gevraagd volgens een vast formulier een bestuursdocument aan te leveren.  Dit bestuursdocument zal in het scanjaar uitgebreid zijn.

In de twee tussenliggende jaren vindt er een korte evaluatie plaats. Deze documenten worden als leidraad gebruikt voor de inhoudelijke gesprekken die gevoerd zullen worden met alle verenigingen. Na een gesprek met het bestuur en de scan kunnen de verenigingen een formele erkenning van Tilburg University ontvangen en weten ze voor drie jaren hoeveel bestuursbeurzen ze voor de vereniging kunnen ontvangen.

Er zijn ook commissiebeurzen te verdelen voor commissiewerk van substantiële omvang. De hoogte van de bestuursbeurs is 318 euro per maand voor het jaar 2022-2023 en voor een commissiebeurs 159 euro per maand. Een bestuurder kan maximaal 9 maanden bestuursbeurs per studiejaar ontvangen. Voor zware bestuursfuncties zijn maximaal 2 extra bestuursmaanden beschikbaar.

Als je een aanvullende beurs via DUO ontvangt in jouw bestuursjaar, ontvang je dat ook bij het aantal bestuursmaanden dat je toegekend hebt gekregen. Je kunt via aanvraag aanvullende beurs een kopie van het DUO afschrift meesturen waarop staat wat de hoogte van de aanvullende beurs per maand is in het studiejaar dat je bestuurlijk werk hebt verricht.  .

Voor het academisch jaar 2019-2020 waren de verenigingen verdeeld in een aantal domeinen. Vanaf het academisch jaar 2020-2021 zullen deze domeinen opgaan in groepen. De verenigingen zijn als volgt verdeeld:

Groep 1

Medezeggenschap

Voor medezeggenschap geldt dat de verkozen positie bepalend is en beurzen per functie zijn vastgesteld.

Groep 2

  • Cultuur
  • Introductie
  • Werk- en stagebemiddeling
  • Maatschappij en internationalisering

Groep 3

  • Facultaire studieverenigingen

Groep 4

  • Studentensport
  • Gezelligheidsverenigingen