Bestuurlijk actief tijdens je studie

Skillsprogramma voor studenten die bestuurlijk actief zijn

Een bestuursjaar betekent veel meer dan het enkel besturen van een vereniging. Tijdens je bestuursjaar ontwikkel je jezelf eveneens tot een volwaardig bestuurder. Bij de herziening van het bestuursbeurzenstelsel is het belang van deze ontwikkeling onderkend, wat heeft geresulteerd in de implementatie van een skillsprogramma ter ondersteuning van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jou als bestuurder.

In oktober is er een Kick-off evenement waarin, naast de ontmoeting met het College van Bestuur, ondermeer aandacht wordt besteed aan het bestuursbeurzenstelsel en het stimuleringsfonds. Ook het skillsprogramma wordt dan toegelicht. Kort daarna volgt ook in oktober de aftrap van het skillsprogramma met een workshop Effectief Besturen. In deze workshop staan de volgende thema’s centraal:

  • Effectieve teams – hoe werken die?
  • Hoe effectief zijn we al als bestuur en waarin kunnen we nog groeien?
  • Wat is mijn eigen rol binnen het bestuur?
  • Hoe kan in mijn persoonlijk leiderschap versterken?

Waar in oktober vooral de nadruk ligt op het trainen van eigenschappen voor het ontwikkelen van jou als bestuurder, ligt de nadruk aan het begin van het tweede semester op persoonlijke ontwikkeling. Hierbij kan je kiezen uit een breed scala van workshops. Voorbeelden hiervan zijn: conflicthantering, personal branding & netwerken, timemanagement, en effectieve communicatie. Daarnaast zijn er nog optionele individuele coaching sessies beschikbaar. Je kunt je dus voor één van de workshops inschrijven afhankelijk van je eigen ontwikkelingsbehoefte.

In het tweede semester is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een individueel coachingsgesprek, mocht je daar behoefte aan hebben.

Tot slot wordt er aan het einde van het jaar een laatste evenement georganiseerd waarin je kunt reflecteren op je bestuursjaar en de groei die je hebt doorgemaakt. Eveneens wordt er gekeken naar hoe je de opgedane competenties kunt inzetten bij toekomstige (arbeidsmarkt)activiteiten.  

Voor de aanmelding van de diverse activiteiten ontvangen alle bestuurders van de verenigingen apart bericht. Ga hiervoor naar de Canvaspagina.