Students Tilburg University

Medezeggenschap Catholic Theology

Als student kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van Tilburg en meer specifiek bij de faculteit Catholic Theology.

Studenten zijn binnen de faculteit betrokken bij

Het is voor studenten ook mogelijk om op universitair niveau actief te zijn in de medezeggenschap. Zo zijn in de Universiteitsraad de studentenfracties SAM en FRONT actief.