Students Tilburg University

Faculteitsraden

De Faculteitsraad is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan binnen een faculteit. Hierin zitten zowel personeelsleden als studenten.

De Faculteitsraad behartigt de visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Hieromtrent zijn belangrijke bevoegdheden aan de Faculteitsraad toegekend: het instemmings- en adviesrecht.

Elke faculteit heeft een eigen Faculteitsraad: