Students Tilburg University

Medezeggenschap Humanities and Digital Sciences

Studenten zijn binnen de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences betrokken bij diverse medezeggenschapsorganen.

 In het Faculteitsbestuur en Facultair Onderwijsoverleg neem je namens de studentgeleding deel aan de vergaderingen als adviseur. Je onderhoudt contacten tussen de faculteit en de studenten en overlegt ook met studenten in soortgelijke functies van andere faculteiten en de studentenfracties van de Universiteitsraad. Verder ben je betrokken bij het PR- en voorlichtingsbeleid van de faculteit.

In de Opleidingscommissie hou je je onder andere bezig met inhoudelijke aspecten van de opleidingen en ben je betrokken bij diverse processen zoals cursusevaluaties, BSA.

De Faculteitsraad heeft een studentgeleding van vijf studenten die zich inzetten voor alle opleidingen van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD).

Het is voor studenten ook mogelijk om op universitair niveau actief te zijn in de medezeggenschap. Zo zijn in de Universiteitsraad de studentenfracties SAM en FRONT actief.