Students Tilburg University

Medezeggenschap Tilburg Law School

Hoe is de medezeggenschap voor studenten geregeld bij de Rechten Faculteit?

Studenten zijn binnen de faculteit betrokken bij:

De studenten die in de facultaire medezeggenschap actief zijn, zijn verenigd in twee verschillende fracties, Active TLS en Vrijspraak.

Het is voor studenten ook mogelijk om op universitair niveau actief te zijn in de medezeggenschap. Zo zijn in de universiteitsraad de studentenfracties SAM en FRONT actief.