Students Tilburg University

Subsidiefonds Academic Forum

Het Subsidiefonds Academic Forum is verankerd in de doelstellingen van Academic Forum van brede academische vorming. Studenten(organisaties) kunnen bij dit fonds subsidieaanvragen indienen voor activiteiten die vormend zijn op het gebied van wetenschap en samenleving (‘Understanding Society’).

1. Algemeen
2. Studiereizen - voorwaarden voor aanvraag
3. Aanvraag indienen
4. Subsidiecommissie - Academisch jaar 2019-2020