Nieuws en Agenda

Opening academisch jaar

Op maandag 4 september 2017 vond in de aula van het Cobbenhagengebouw de officiële opening van het nieuwe academisch jaar plaats. Keynote speakers waren prof. dr. Margriet M. Sitskoorn en dr. Koen M. Becking. Het thema van de academische ceremonie was: 'Taking Responsibility in a Connected World'.

Lees hier het verslag van Opening Academisch Jaar 2017-2018.

Bekijk hier de korte videoimpressie

Taking Responsibility in a Connected World

Foto: Geels fotografie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerszin moeten hand in hand gaan. Als wetenschappelijke onderwijsinstelling zijn we onafscheidelijk verbonden met de maatschappij. Ons wetenschappelijk onderzoek is erop gericht de maatschappij te begrijpen en waar mogelijk vooruit te brengen. Vanuit deze gedachte leiden we onze studenten op tot wereldburgers en toekomstige leiders met een sterk ethisch bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Karaktervorming en impact zijn hierbij cruciaal.

Foto: Geels fotografie

De keynote speech: “Van Homo Sapiens naar Homo Sapiens Verus!” werd uitgesproken door prof. dr. Margriet M. Sitskoorn, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Tilburg School of Social & Behavioral Sciences.

Margriet Sitskoorn betoogde dat de Homo sapiens zijn bestaansrecht aan het verliezen is. De Homo sapiens richt zich teveel op zichzelf, zijn eigenbelang en op de korte termijn. De huidige maatschappij vraagt om een mens die óók aan de ander denkt, die samenwerking centraal stelt, flexibel is en het langetermijnbelang voor ogen heeft. Een Homo sapiens verus, een waarachtig wijze mens, is iemand die met beide benen op de grond en in verbinding met de maatschappij staat en zijn verantwoordelijkheid neemt voor verleden, heden en toekomst. Valt dit soort verantwoordelijkheidsbesef te leren? Hoe kunnen we onze hersenen hierin ontwikkelen?

Na haar speech werd de BESI Award voor een zich onderscheidende student uitgereikt aan jonge ondernemende alumni: Winnaar Mr.Winston.

Na afloop van het inhoudelijke programma was er vanaf 17.30 uur een receptie in de foyer van Cobbenhagen Building.

Wanneer: 04 september 2017 16:00

Einddatum: 04 september 2017 17:30

Waar: Cobbenhagen building