Nieuws en Agenda

Van de Vijver & Wicherts: Verwar IQ scores niet met intelligentie

Er bestaan verschillen in IQ tussen volkeren, aldus Yernaz Ramautarsing, kandidaat-raadslid voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Over zijn uitspraak ontstond nogal wat ophef. De voormannen van FvD, Baudet en Hiddema, gooiden nog wat olie op het vuur. Reacties van de Tilburgse hoogleraren Fons van de Vijver en Jelte Wicherts (beide TSB).

Interpretatie

Fons van de Vijver, hoogleraar Crossculturele Psychologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, beaamt in het radioprogramma Dit is de Dag (EO) dat er verschillen in IQ scores zijn gemeten tussen bevolkingsgroepen. Maar grote vraag is, hoe moet je die interpreteren? Verschil in IQ scores betekent namelijk niet dat er verschillen in intelligentie zijn, stelt Van de Vijver. Daarvoor verschillen de scores in uiteenlopende landen te veel van elkaar. Bedenk dat die testen momentopnames zijn en omgevingsfactoren een grote rol spelen. Voorbeeld. Als allochtonen langer in Nederland wonen, blijken hun IQ scores ook flink omhoog te gaan. Uitspraken over het verband tussen genen en intelligentie zijn helemaal lastig.

betrouwbaarheid

Jelte Wicherts, hoogleraar Methodologie van de Sociale en Gedragswetenschappen in Tilburg, is gespecialiseerd in IQ-testen, en ook hij stelt dat je IQ en intelligentie niet met elkaar moet verwarren. IQ testen worden in het onderwijs gebruikt om te voorspellen hoe kinderen zich ontwikkelen. Maar de testen zijn niet altijd even betrouwbaar, terwijl er, zoals in de VS, wel immigratiebeleid op werd gebaseerd. Of ze werden ‘politiek misbruikt’, zoals in Zuid-Afrika destijds, om er apartheid mee te legitimeren. Bij ongeletterden kun je bijvoorbeeld niet zomaar een westerse IQ test afnemen. En een groepsuitkomst mag je ook niet toepassen op een individu, stelt Wicherts.

Beluister de mediabijdragen van prof. dr. Fons van de Vijver en prof. dr. Jelte Wicherts.

Fons van de Vijver

Jelte Wicherts