Nieuws en Agenda

Veranderingen in studiebeurs eerstegraads lerarenopleiding

Ben je minder dan 5 jaar geleden afgestudeerd of gepromoveerd en zou je een onderwijsbevoegdheid in een tekortvak* willen halen? Start dan uiterlijk in september 2018 met een universitaire lerarenopleiding en ontvang een tegemoetkoming van 3000 of 5000 euro.

In het voortgezet onderwijs is er een tekort aan eerstegraads leraren in de talen en exacte vakken. Om extra eerstegraads leraren op te leiden voor deze tekortvakken, biedt het ministerie van OCW via de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters een extra stimulans voor het halen van een onderwijsmaster. Per 1 augustus 2017 wordt de regeling verruimd. Zo is de tegemoetkoming nu aan te vragen voor het volgen van een universitaire lerarenopleiding in voltijd én deeltijd. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen ook young professionals die minder dan 5 jaar geleden zijn afgestudeerd of gepromoveerd de tegemoetkoming ontvangen. 

Inmiddels hebben al 747 studenten de studiebeurs aangevraagd. Op de website Mastersvoorhetvo.nl vertellen enkele studenten en jonge docenten hoe zij de opleiding en het docentschap ervaren. Laat je inspireren en informeren! Wil je weten of jij voor de tegemoetkoming in aanmerking komt? Ga dan naar www.mastersvoorhetvo.nl voor de voorwaarden en aanvraagprocedure van de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters. Deze site geeft daarnaast informatie over de lerarenopleidingen en de werkomgeving in het voortgezet onderwijs.

* De tekortvakken zijn Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.