Nieuws en Agenda

14 december landelijke demonstratie WOinActie

Op 14 december vindt er in Den Haag een landelijke demonstratie plaats van WOinActie. WOinActie is een beweging die opkomt voor de belangen van het universitair onderwijs en de verwevenheid met wetenschappelijk onderzoek, dat door forse, langdurige bezuinigingen en een snelle toename van het aantal studenten onder grote druk staat.

Vul dit aanmeldformulier in als je wilt deelnemen op 14 december en of je op de hoogte gehouden wilt worden.

Het College van Bestuur herkent de problemen zoals WOinActie deze signaleert. Het ziet de werkdruk voor docenten en studenten en een financiering die niet meegroeit met de studentenaantallen. Vanzelfsprekend mogen medewerkers en studenten deelnemen aan een demonstratie, daarom komen we graag tegemoet aan het verzoek om de deelname aan de demonstratie te faciliteren, door het opzetten van bovenstaand webformulier. Het vervoer naar Den Haag komt voor eigen rekening van de deelnemers. Het College wenst jullie veel succes met de demonstratie.

Voor reacties: TiUWoinActie@gmail.com