Nieuws en Agenda

Human Library: Meet your prejudice *

Bezoek Human Library in Tilburg op vrijdag 25 januari 2019! Daar 'leen' je in plaats van een boek een 'bijzonder persoon' voor een goed gesprek. Denk aan een vluchteling, een wees, een ex-psychiatrische patiënt, of iemand met een handicap of bijzondere levenswijze. Het doel van de Human Library is om vooroordelen weg te nemen en sociale cohesie te bevorderen.

Programmainformatie
Datum vrijdag 25 januari 2019
Tijd inloop van 13:00-18:30 uur
Locatie Bibliotheek Midden-Brabant - LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg (Spoorzone)
Toegang Toegang is gratis. De lezer heeft maximaal 30 minuten om een 'boek te lezen.
Sprekers 'Menselijke boeken', en lezingen door o.a. Hans van Dijk, Alkeline van Lenning, Marion van den Heuvel, Willem Sleegers, Yvette van Osch, Ileen Verbeek, Rebecca Bogaers, Kim Janssens en Susanne Smits.
Organisatie Academic Forum, Bibliotheek Midden-Brabant, studieverenigingen Animo en Complex
Contactpersoon Ingemarie Sam
*Certificaat Deze activiteit kan meetellen voor het certificaat Academic Forum. Minimaal één lezing dient te worden gevolgd, en één menselijk boek te worden gelezen. Het verslag over dit programma dient daarom tenminste te gaan over deze twee onderdelen.
logo facebook academic forum

Facebook: Human Library Tilburg

 

Zie ook: Opening LocHal

Menselijke boeken

Human Library is een van oorsprong Deens concept dat de wereld verovert. Bij Human Library zijn de 'boeken' mensen die allemaal in hun leven met een bepaald vooroordeel te maken hebben, of hebben gehad. Zij zijn bereid gevonden hun levensverhaal te delen en zijn voor deze middag een boek dat gelezen kan worden. De boektitel beschrijft het stereotype waar ze aan beantwoorden.

Video: impressie 2018.

Levensverhaal

De bezoekers -lezers- kiezen een boek met een verhaal waarover ze bepaalde veronderstellingen of vragen hebben. Vervolgens gaan zij met het gekozen boek aan een tafel zitten en kan het 'lezen' beginnen. Het boek vertelt zijn of haar verhaal. De lezers mogen alles aan het boek tegenover hen vragen en omgekeerd de boeken ook aan de lezers. Zo leren de lezers hun vooroordelen wellicht opzij te zetten.

Een lezer:

'Wat mij het meeste geraakt heeft, is het persoonlijke karakter van het gesprek en het feit dat twee personen die elkaar eigenlijk pas een paar minuten geleden hebben ontmoet, direct hele persoonlijke verhalen kunnen delen. Een bijzondere ervaring voor mij. Een prachtig boek dat me nog lang bij zal blijven.

Programma

Het programma start om 13.00 uur met een openingswoord van Peter Kok (directeur De Bibliotheek Midden-Brabant), Hedvig Niehoff (directeur Marketing en Communicatie, Tilburg University), en het verhaal van Özcan Akyol. Wetenschapper Hans van Dijk zal daarna een workshop verzorgen, waarin hij aan de hand van sinaasappels uitlegt hoe stereotypering werkt. Na deze opening start de uitleen van menselijke boeken en het randprogramma. Zie hieronder voor het programma.

Lezingen

(klik op een titel: meer info wordt zichtbaar)

Het stereotype voorbij - Hans van Dijk

Het stereotype voorbij - Hans van Dijk (Nederlandstalig)

Sociaalwetenschapper Hans van Dijk zal ons helpen voorbij onze stereotypes te kijken. Aan de hand van een oefening met sinaasappels zullen de deelnemers een beter begrip krijgen van de invloed van stereotypes op hoe we andere mensen zien, en de voordelen van zulke stereotypes. Ook zal hij concrete suggesties aanreiken over hoe we voorbij het stereotype kunnen kijken en mensen om ons heen beter kunnen leren kennen. Deze inzichten kunnen gebruikt worden in een verscheidenheid aan sociale situaties en interacties, variërend van het werken met verschillende collega’s in een team tot het omgaan met kansarme mensen in de samenleving.

Vrijdag 25 januari, 13.00 - 14.00u. Locatie: KennisMakerij (LocHal).

Hans van Dijk

Hans van Dijk is universitair docent bij het Departement van Organisatiewetenschappen van de faculteit van Sociale en Gedragswetenschappen van Tilburg University. Zijn onderzoek focust op de relatie tussen diversiteit, sociale gelijkheid en prestatie. Hij heeft verschillende praktijkonderzoeken uitgevoerd waaronder bij  Shell, Federatie Cultuur en TakeCareBnB. Hans promoveerde cum laude in 2013 bij het Departement van Human Resource Studies van Tilburg University.

Vooroordelen over feminisme - Alkeline. van Lenning

Vooroordelen over feminisme - Alkeline van Lenning (Nederlandstalig)

Veel vrouwen beweren tegenwoordig dat ze heus wel geëmancipeerd zijn, maar natuurlijk niet feministisch. Feministes worden immers sinds het van radicaal feminisme uit de jaren zeventig als mannenhaatsters gezien, niet vrouwelijk, boos en hysterisch. Maar feministen voeren geen ludieke acties meer voor openbare vrouwentoiletten, ze ontbloten niet meer hun buiken waarop te lezen staat dat zij daarin de baas zijn, ze knijpen niet meer mannen op straat in hun billen zodat die ook eens weten hoe dat is. Feministen maken carrière. Ze doen aan dress for success, dragen chique bh's, ontharen hun benen en integreren in 'mannenbolwerken'. Alkaline van Lenning beschrijft de verandering van het feministische ‘straatvechten’ naar het vormgeven van haar of zijn ideeën in werk, in het onderwijs en de politiek door moderne feministen. Feministen strijden niet alleen tegen vrouwenhaat en ongelijkheid, maar ook tegen homofobie of gender stereotype denkbeelden. Waarom is het dan toch, dat zowel vrouwen als mannen het feminisme nog zo vaak in zulke felle bewoordingen hekelen?

Vrijdag 25 januari, 14.15 - 14.45u. Locatie: KennisMakerij (LocHal).

Alkeline van Lenning

Professor dr. Alkeline van Lenning is in 1982 gestart als coördinator Vrouwenstudies bij de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant, nu Tilburg University. Ze heeft er inmiddels een lange staat van dienst. De laatste vijftien jaar combineert Alkeline onderwijs, in Nederland en daarbuiten, met management, als decaan en programmadirecteur Liberal Arts & Sciences en onderwijsdirecteur van de faculteit Geesteswetenschappen. In haar onderzoek onderzocht ze eerder onder andere sekseverschillen in taakverdeling in moderne gezinnen en de historische en culturele verschillen van de modellen van de maand van in het mannenblad Playboy.

Over misvattingen - Willem Sleegers (Engelstalig)

Over misvattingen - Willem Sleegers (Engelstalig)

Onderzoeker Willem Sleegers zal een korte lezing houden over hoe mensen reageren als ze ontdekken dat wat ze geloven niet klopt. Mensen hebben verschillende ideeën over wat ze geloven dat waar is over de wereld, henzelf en elkaar. Maar veel van die overtuigingen kloppen helemaal niet. Voorbeelden daarvan zijn stereotypes, algemene misvattingen, and zelfs grand world beliefs. Een algemene bevinding in het onderzoek over dit onderwerp is dat mensen vaak op zo’n manier reageren op het feit dat ze iets mis hebben dat ze kunnen blijven geloven in hun oorspronkelijke misvattingen. In dit praatje gaat het over de vele manieren waarop mensen reageren die hun oorspronkelijke mening in stand houden, en wanneer ze waarschijnlijk wél van mening veranderen.

Vrijdag 25 januari, 15.00 - 15.30u. Locatie: KennisMakerij (LocHal).

Willem Sleegers

Willem Sleegers is professor at Tilburg University School of Social and Behavioral Sciences. In his research, he focuses on assumptions. An assumption is something everybody accepts as a fact without asking for any evidence. For example: “Napoleon was a small man”. Everybody thinks that this statement is true. However, it isn’t. What happens with us when we find out that our assumptions turn out to be wrong? That’s what Sleegers is specialized in! He will tell you more about this in his presentation.

De ontwikkeling van vooroordelen bij kinderen - Marion van den Heuvel

De ontwikkeling van vooroordelen bij kinderen - Marion van den Heuvel (Nederlandstalig)

Hebben baby’s al een voorkeur voor hun eigen ras? Op welke leeftijd ontwikkelt zich het denken in stereotypes eigenlijk? Hoe werkt dit in het kinderbrein? En hoe wordt dit onderzocht bij baby’s en jonge kinderen? Deze vragen én meer zal universitair docent Marion van den Heuvel van het departement Cognitieve Neuropsychologie bespreken in haar lezing.

Vrijdag 25 januari, 15.45 - 16.15u. Locatie: KennisMakerij (LocHal).

Marion van den Heuvel

Dr. Marion van den Heuvel is Assistant Professor aan Tilburg University en werkt bij het Departement Cognitieve Neuropsychologie. Zij geeft les in sociale neurowetenschappen en onderzoekt hoe het baby en kinderbrein werkt. In haar onderzoek kijkt zij vooral naar de emotionele (hersen)ontwikkeling van jonge kinderen in relatie tot angst en depressie van de moeder tijdens en na de zwangerschap en de band die het kind heeft met de ouders. Ook heeft zij interesse in de effecten van te weinig slaap op het emotionele brein van ouders en kinderen.

Eercultuur – Yvette van Osch (Engelstalig)

Eercultuur – Yvette van Osch (Engelstalig)

Een broer die zijn zus iets aandoet om de familie-eer te herstellen? Eergerelateerd geweld is voor veel Nederlanders iets onbegrijpelijks en velen denken dat het alleen voorkomt onder niet-Westerse burgers. Diverse professionals, zoals politie, justitie en sociaal werkers hebben er in hun praktijk echter dagelijks mee te maken. Hoe kunnen zij met eergerelateerde zaken omgaan als deze niet volledig te begrijpen zijn? Aan de hand van een nieuw sociaalpsychologisch perspectief probeer ik aan eergerelateerd geweld inzichtelijk te maken, ook vanuit een Westers perspectief.

Vrijdag 25 januari, 16.30 - 17.00u. Locatie: KennisMakerij (LocHal)

Yvette van Osch

Yvette van Osch is universitair docent bij het departement Sociale Psychologie van Tilburg University. Haar onderzoek focust op emoties tussen culturen, eer, genderverschillen op de werkvloer, stereotypes en sociale uitsluiting. Tijdens haar bacheloropleiding bij Tilburg University was ze voorzitter van Complex, een van de twee studieverenigingen die Human Library organiseren. Yvette heeft verschillende onderwijsprijzen gewonnen, voor Beste Docent (2016) en Beste Master Cursus (2017/2018).

Staatloosheid (lezing voor volwassenen) – Ileen Verbeek

Staatloosheid (lezing voor volwassenen) – Ileen Verbeek (Nederlandstalig)

De definitie van een staatloos persoon is ‘een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd’. De staatloze bestaat als het ware juridisch niet. Wie geen nationaliteit heeft wordt door geen enkele overheid erkend. Dit houdt onder andere in dat men geen paspoort of andere documenten kan verkrijgen waardoor men niet (internationaal) kan reizen. Maar ook toegang tot scholing, gezondheidszorg, de reguliere banenmarkt, en zelf het ophalen van een pakketje kan onmogelijk zijn. In principe betekent het ook dat men nergens het recht heeft te verblijven en dus door iedere overheid geacht wordt het land te verlaten, maar waar heen dan? Staatlozen moeten hun gebrek aan een nationaliteit keer op keer aan anderen uitleggen, dat je niet liegt, dat je niets misdaan hebt en dat je je paspoort niet door de wc hebt gespoeld. Door dit alles voelen staatlozen zich vaak ‘ontworteld’, alsof ze een identiteit of persoonlijkheid missen. In haar lezing vertelt Ileen Verbeek over de vergaande consequenties die staatloosheid heeft voor de betrokken personen en over de vooroordelen die er over staatloosheid heersen.

Vrijdag 25 januari, 17.15 - 17.45u. Locatie: KennisMakerij (LocHal)

Ileen Verbeek

Ileen Verbeek studeerde tot 2016 psychologie, victimologie en internationale mensenrechten aan Tilburg University en de Complutense universiteit in Madrid. Ze is nu verbonden aan het Institute on Statelessness and Inclusion in Tilburg.

Stigma en werk – Rebecca Bogaers, Kim Janssens en Susanne Smits

Stigma en werk – Rebecca Bogaers, Kim Janssens en Susanne Smits (Nederlandstalig)

Mensen met psychische problemen hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en ervaren problemen bij het vinden en het behouden van betaald werk. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat veel werkgevers negatieve vooroordelen hebben en werkzoekenden staan voor het dilemma om wel of niet open te zijn over hun psychische gezondheidsproblemen. In deze lezing zullen we op interactieve wijze dieper ingaan op stigma’s die er zijn rond mentale gezondheidsproblemen op de werkvloer. Hierbij zal er specifiek worden ingegaan op stigma’s die er bestaan binnen defensie en de gemeentelijke re-integratiepraktijk.

Vrijdag 25 januari, 18.00 - 18.30u. Locatie: KennisMakerij (LocHal)

Rebecca Bogaers, Kim Janssens en Susanne Smits

Rebecca Bogaers en Kim Janssens zijn beiden promovenda bij de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, Tilburg University. Rebecca doet onderzoek naar de bespreekbaarheid van en het zoeken van hulp voor mentale gezondheidsproblemen bij militairen. Kim doet onderzoek naar mensen met psychische problemen en hun zoektocht naar betaald werk. Susanne doet onderzoek naar zelfstigma als barrière voor arbeidsparticipatie bij mensen met een psychische aandoening, en in hoeverre een training, geleid door ervaringsdeskundigen, kan bijdragen als destigmatiserende interventie.

Human Library Tilburg Junior: Lezing over Kinderstaatloosheid door Ileen Verbeek

Human Library Tilburg Junior:

Lezing over Kinderstaatloosheid door Ileen Verbeek (Nederlandstalig)

Als je van geen enkel land ter wereld de nationaliteit hebt, dan ben je staatloos. Dan heb je ook geen paspoort of een ander officieel document waarmee je kunt aantonen dat je in een land thuishoort. Dit heeft grote gevolgen, onder andere voor het naar school of naar de dokter of het ziekenhuis kunnen gaan. Maar kinderen zonder nationaliteit kunnen zich ook buitengesloten en niet welkom voelen. Het kinderboekje ‘Het Meisje dat Haar Land Verloor’ (te downloaden via http://www.kids.worldsstateless.org/nederlands) gaat hierover. In haar lezing vertelt Ileen Verbeek over staatloze kinderen in Nederland en andere plekken in de wereld, en over de vooroordelen die zij tegenkomen.

Vrijdag 25 januari, 16:00 - 16:30u. Locatie: StemmingMakerij (LocHal).

Deze lezing is geschikt voor kinderen uit groep 5 t/m 8.


Overig programma

(klik op een titel: meer info wordt zichtbaar)

Wandeling Oordeel(-)vrij - Wandelcoach Annemieke

Wandeling Oordeel(-)vrij - Wandelcoach Annemieke (Nederlandstalig)

Tijdens de groepswandeling Oordeel(-)Vrij ga je ervaren hoe je anders kan waarnemen dan je gewend bent en wat het met je doet als je zonder (voor)oordeel waarneemt.

ik zie
ik hoor
ik ruik
ik proef
ik voel

ik vind …  vooral mezelf

Iedereen neemt waar. Daar hebben we onze zintuigen voor gekregen. We interpreteren die waarneming ook allemaal en dat doet iedereen anders. Dat heeft te maken met waar en met wie je opgegroeid bent, wat je hebt meegemaakt en wat je karakter is. In je mening zit vooral wie je bent. In je interpretatie van de waarneming vind je dus vooral jezelf.


Huiskamer - Vittorio Persikan

Huiskamer - Vittorio Persikan (Nederlands & Engels)

Vittorio staat inmiddels in Tilburg bekend om zijn ‘huiskamer’ aan de Piushaven waar hij in de zomer ijs, en het hele jaar door Perzische delicatessen en warme dranken verkoopt. Hij deelt daarbij graag zijn verhaal als Iraanse vluchteling en verhalen van beroemde en minder beroemde schrijvers en dichters. Tijdens deze Human Library Tilburg worden de bezoekers van Human Library Tilburg uitgenodigd in zijn huiskamer om iets lekkers te komen drinken en eten.


 

Deze activiteit wordt gesteund door het Steunfonds Ten Behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs.


Boektitels

Maak hieronder alvast kennis met enkele boektitels

Leven met het AEC Syndroom.

<< Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie >>

Criminal Mind

Criminal Mind

AEC Syndroom

AEC Syndroom

Tatoeage Man

Tatoeage Man

'Open ruggetje'

'Open ruggetje'

Adoptie-borderline

Adoptie-borderline

Joods

Joods

Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel

Moslim Reiziger

Moslim Reiziger

De gek

De gek

Lesbisch met kinderen

Lesbisch met kinderen

Pelgrim met smetvrees

Pelgrim met smetvrees

Leven met depressie

Leven met depressie

Vreemde eend

Vreemde eend

Ex-verslaafd

Ex-verslaafd

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Libanon veteraan

Libanon veteraan

MS Syndroom

MS Syndroom

Transseksueel

Transseksueel


Veteraan

Veteraan

Drag queen Miss Baksel

Drag queen Miss BakselWanneer: 25 januari 2019 13:00

Einddatum: 25 januari 2019 18:30