Nieuws en Agenda

Harde aanpak brievenbusfirma’s nodig

In het tijdschrift Zeggenschap (1-2017) zet Jan Cremers van Tilburg University bevindingen op een rij van onderzoek naar het gebruik van schijnconstructies in de grensoverschrijdende arbeidsrekrutering. Cremers pleit er onder meer voor dat de bevoegdheid om te oordelen of de vrije vestiging en het vrij verkeer op rechtmatige wijze geschiedt, moet liggen bij de controle-instanties van het land waar gewerkt wordt.

In het onderzoek, van het Europees Vakverbond EVV, is met name gekeken naar de rol die brievenbusfirma’s spelen bij het omzeilen van sociale verplichtingen en andere werknemersrechten. De afgelopen decennia is een hele bedrijfstak ontstaan van adviseurs die, in de zoektocht naar goedkope arbeid, kunnen uitleggen welke mogelijkheden er zijn om het nationale regelwerk in een land te omzeilen.

Het artikel in Zeggenschap is hier in te zien (pdf).