Nieuws en Agenda

Rutte III: kunnen de nieuwe klimaatambities worden gehaald met oud gereedschap?

Het nieuwe regeerakkoord is ambitieus. De broeikasgasemissies moeten in 2030 met 49% omlaag ten opzichte van 1990. Dat is een grote extra stap ten opzichte van de vorige doelstelling. Het klimaatprobleem wordt serieus genomen; het vorige kabinet begon er al mee, en het nieuwe kabinet gaat met frisse moed verder. Maar, er is een belangrijke kanttekening. Het kabinet verandert niet veel aan de gereedschapskist, en het is de vraag of de ambities haalbaar zijn met oud gereedschap.

Prof. dr. Reyer Gerlagh analyseert in artikel ‘Klimaatbeleid in het regeerakkoord 2017’ alle voorgenomen projecten, en plaatst er kritische kanttekeningen bij. Het artikel is verschenen in TPE digitaal.