Nieuws en Agenda

Suzanne Hendricksen wint Jan Brouwer Scriptieprijs Rechtswetenschappen

Na het winnen van de Tilburgse universitaire scriptieprijs en de Vrienden van Cobbenhagenprijs heeft Suzanne Hendricksen nu de Jan Brouwer Scriptieprijs Rechtswetenschappen gewonnen met haar masterscriptie ‘Zwijgrecht van het brein. Over de grenzen die het nemo tenetur beginsel stelt aan neuroimaging bij onderzoek naar toerekeningsvatbaarheid en recidiverisico.’

De prijs wordt op 11 april in Haarlem uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Onder welke omstandigheden mag informatie uit een hersenscan van een verdachte in het strafproces worden gebruikt? Mag dit ook tegen de wil van de verdachte? Deze en soortgelijke vragen zullen zich in de nabije toekomst in strafzaken steeds vaker voordoen. Voortschrijdende technologie op andere dan strafrechtelijke vakgebieden brengt mogelijk doorbraken in strafzaken met zich mee, maar ook gevaren. Kunnen door inzet van deze technische mogelijkheden de rechten van de verdachte nog worden gewaarborgd?

In haar scriptie neemt Hendricksen, die in april 2016 afstudeerde, de lezer mee in verschillende werelden: de jurist in de neurowetenschappen en de forensische psychiatrie; de medicus in de juridische wereld. Begrippen uit alle drie de wetenschappen – forensische psychiatrie, neurowetenschappen en straf(proces)recht – worden ontrafeld en met elkaar in verband gebracht.

Ook diept Hendricksen een belangrijk en complex strafrechtelijk beginsel uit – nemo tenetur prodere se ipsum (een verdachte is niet verplicht bewijs tegen zichzelf te leveren) – en dat verbindt ze vervolgens aan moderne technieken. Een onderzoek met een dergelijke invalshoek is niet eerder op deze wijze uitgevoerd. De scriptie sluit af met drie duidelijk geformuleerde grenzen waaraan voldaan moet worden, wil neuro-imaging haar intrede kunnen doen in het Nederlandse strafprocesrecht.