Nieuws en Agenda

Ga mee naar de WereldJongerenDagen 2019 in Panama!

De TST wil je sponsoren om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen in januari 2019!

Wat zijn de Wereldjongerendagen?

De Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan

ook: nieuwe vrienden ontmoeten, samen leren, eucharistie vieren, grenzen verleggen en een inspirerende ervaring opdoen om nooit te vergeten.

De WJD worden in 2019 in Panama-stad gehouden van 22 januari tot en met 27 januari 2019, met daaraan voorafgaand een interessant voorprogramma in een van de bisdommen van Panama

vanaf 17 januari. Als je op deze link klikt dan kom je op de site van het VNB en lees je over het programma en achtergronden.

Sponsoring

De TST is evenals andere jaren present op de WJD. Zij stimuleert TST-studenten en promovendi deel te nemen aan de WJD. Je wordt gesponsord tot maximaal € 400, als tegemoetkoming in de reis-
en verblijfkosten van de WJD. Mocht je uberhaupt weinig geld hebben, neem dan toch contact met ons op, want we willen niet dat je financiën je weerhouden om me te gaan!

De TST organiseert geen eigen reis, je neemt deel aan de reis van het VNB-Jong Katholiek. Vergeet niet om je zelf, via je eigen netwerk, in te schrijven voor de reis. Wacht hier niet te lang mee!
Vanuit onze studentenvereniging Ad Interim gaat in ieder geval een afvaardiging.

Voorwaarden

We vinden het belangrijk dat je tijdens de WJD ook als ambassadeur van de TST deelneemt. Hoe we dat precies gaan doen bespreken we in een overleg onder leiding van de leden van de
commissie. Te denken valt aan:

  • Bijdragen aan een voorprogramma als theoloog-in-opleiding;
  • Actief deelnemen aan de catechesebijeenkomsten;
  • Bijdragen aan weblog of facebookpagina;
  • Presentatie verzorgen in je eigen netwerk en/of voor studenten en promovendi van de TST;
  • Schrijven van een kort verslag in een (bisdom/parochie)blad of op een website;
  • Filmpjes maken voor de weblog.

Tijdens de WJD in Panama zal er ondersteuning aanwezig zijn voor je ambassadeursrol.

Volgende stap?

Neem voor 28 februari contact op met Agnes Berns, a.c.w.berns@tilburguniversity.edu voor de vervolgstappen.