Students walking in the library

Waar kan ik een klacht indienen als ik niet tevreden ben?

Lees aandachtig welke stappen je kunt nemen als niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

  • Je eerste aanspreekpunt wanneer je een klacht hebt, is je onderwijscoördinator. Hij of zij kan je helpen met het zoeken naar een oplossing, of je doorverwijzen naar de juiste personen of instanties.
    Na het contacteren van je onderwijscoördinator, is er de mogelijkheid gebruik te maken van de vastgestelde klacht-, bezwaar en beroepsprocedures.
  • Via het Centraal Loket voor Klachten, Bezwaar en Beroep kun je online een klacht indienen, een bezwaarschrift indienen tegen een beslissing van of namens het College van Bestuur, of in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie.
  • De vertrouwenspersonen zijn aanspreekpunt als je te maken hebt met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.