Veldhockey

Studeren combineren met een eigen onderneming, topsport of bestuurlijke ervaring

Tilburg University is trots op studenten met een zogenaamde duale carrière, waaronder topsporters, ondernemers en artiesten. We proberen deze groep dan ook zo goed mogelijk te ondersteunen om de combinatie van hun twee carrières mogelijk te maken. Ook stimuleert de universiteit je om bestuurlijke ervaring op te doen ter voorbereiding op je carrière.

Van welke faciliteiten kan ik gebruik maken als ondernemer of topsporter?

De universiteit biedt verschillende faciliteiten aan voor studenten met een duale carrière. Denk hierbij aan extra begeleiding, financiële ondersteuning en speciale onderwijsregelingen.

Lees de voorwaarden op de pagina Talentstatus

Hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf

Kan ik meebeslissen over wat er op de universiteit gebeurt?

Ja, op universiteitsniveau kun je meepraten in de Universiteitsraad, die vergelijkbaar is met een medezeggenschapsraad of leerlingenraad. 

Kan ik directe invloed uitoefenen op mijn eigen studie?

Ja, in de faculteitsraad komen alleen onderwerpen over je eigen faculteit ter sprake. Vergelijkbaar met de universiteitsraad, maar dan op facultair niveau. 

Wil je echt iets te zeggen hebben over je eigen opleiding, dan kun je in de opleidingscommissie gaan. Iedere opleiding heeft er een.

Zijn er regelingen voor studenten die zich bezighouden met medezeggenschap?

In sommige gevallen kun je een bestuursbeurs aanvragen ter compensatie van eventuele studievertraging.

Lees meer over medezeggenschap