Student portal

Tentamens: moet ik me inschrijven, wat moet ik doen als ik niet kan?

Hoeveel studiepunten moet ik halen? Wat is Bindend Studieadvies? Wat als ik een tentamen niet kan maken? Wanneer krijg ik mijn punt terug? Hoeveel studiepunten moet ik halen?

Wijzigingen in verband met het coronavirus

Moet ik me voor een tentamen inschrijven?

  • Voor alle schriftelijke tentamens moet je je online aanmelden via OSIRIS
  • Online aanmelden voor een tentamen, hertentamen of midterm kan tot en met 5 werkdagen voor de toetsdatum. Heb je bijvoorbeeld op maandag tentamen, dan kun je jezelf tot de maandag een week ervoor aanmelden tot 23.59 uur.
  • Ben je niet op tijd aangemeld, dan is deelname aan deze toets niet meer mogelijk, ook niet met toestemming van de docent.

Hoe lang duurt een tentamen?

De tentamens duren meestal drie uur, maar soms ook wel eens korter, bijvoorbeeld twee uur voor een multiple choice tentamen. Wanneer je langer tijd nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent, of om wat voor reden dan ook niet in een grote zaal op de reguliere manier tentamen kunt doen, kun je bij je onderwijscoördinator vragen om meer tijd of een speciale tentamenvoorziening. Meer informatie over aangepaste tentamens.

Wat moet ik doen als ik niet op tijd op een tentamen kan zijn?

Als je je verslaapt of door een andere oorzaak te laat op het tentamen komt (treinstoring of bijvoorbeeld file) heb je pech gehad. Je mag maximaal een half uur te laat komen (het eerste half uur mag niemand de zaal verlaten). Daarna mag je de zaal niet meer in en moet je wachten op de volgende tentamengelegenheid.

Wat moet ik doen als ik een tentamen niet kan maken?

Als je een tentamen mist moet je je meestal wel afmelden. Wat daar precies de regels voor zijn verschilt per opleiding. Informeer bij het onderwijsbureau van je faculteit. Als je ziek bent tijdens een tentamen, dan moet je wachten tot de volgende herkansing. Als je hierdoor studievertraging dreigt op te lopen, moet je dat direct melden bij een studentendecaan.

Hoe krijg ik de uitslag van mijn tentamen te horen?

De uitslagen van de tentamens en je totale studievoortgang kun je altijd en overal via OSIRIS Student raadplegen. Je hebt toegang tot dit systeem met je Tilburg University username en password.

Welk cijfer telt mee bij een herkansing?

Het hoogste cijfer telt, waarbij het aantal herkansingen van een voldoende wordt beperkt tot één. Een onvoldoende mag je onbeperkt herkansen.

Hoeveel studiepunten (ECTS) moet ik halen?

De studiepunten worden uitgedrukt in ECTS, genoemd naar het systeem waarmee studiepunten in heel Europa op dezelfde wijze berekend worden (European Credits Transfer System).

Per studiejaar moet je 60 studiepunten (ECTS) halen, om je studie binnen de nominale studieduur af te ronden (drie jaar voor de bachelorfase). Hoeveel studiepunten je krijgt zie je bij de programma informatie in de Onderwijscatalogus. Achter ieder vak staat het aantal ECTS vermeld, dat je krijgt na afronding van het vak (tentamen en/of opdrachten).

Wanneer krijg ik een bindend studieadvies (BSA)?

Wanneer je in je eerste jaar minder dan 70% (42 studiepunten) van al je vakken haalt, krijg je een negatief Bindend Studieadvies (BSA) en mag je de eerstvolgende drie jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.

Wat gebeurt er als ik niet alles haal? Blijf ik dan zitten?

"Blijven zitten" kan niet op een universiteit. Om te slagen moet je wel álle vakken halen, je mag geen onvoldoendes hebben. Het tempo waarin je dat doet is je eigen verantwoordelijkheid. Wanneer je een vak niet gehaald hebt, moet je het net zo lang over doen, tot je het wel gehaald hebt.

Uiteraard is het handiger om alles in één keer te halen. Over het onderwijsprogramma is goed nagedacht; er zit een zekere volgorde in. Dan is het lastig als je in je derde jaar nog een eerstejaars vak hebt open staan, want de vakken borduren op elkaar voort.

Wat moet ik doen als ik studievertraging oploop?

Iedere vorm van (te verwachten) studievertraging moet je direct melden bij een studentendecaan, als je op grond daarvan beroep wil doen op een uitzonderingsregel of financiële compensatie. Als je zoveel vertraging oploopt dat de norm voor het Bindend Studie Advies (BSA) in gevaar komt is het zeker raadzaam dat te melden bij de studentendecaan. Hij kan adviseren het advies in zo'n geval een jaar uit te stellen.