Students Tilburg University

Zorgverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder moet zich zelf verplicht verzekeren. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis met hun ouders meeverzekerd.

De basisverzekering heeft een acceptatieplicht; voor een aanvullende verzekering (die je niet bij dezelfde maatschappij hoeft af te sluiten), geldt geen acceptatieplicht.

Je kunt kiezen uit een naturapolis (je kunt niet bij alle zorgaanbieders terecht maar je hoeft geen rekeningen te betalen) of een restitutiepolis (je moet eerst zelf de rekening betalen en dan declareren bij je verzekeraar).

De basisverzekering is voor iedereen gelijk. Er is een verplicht eigen risico van € 385,- per persoon. Onvermijdelijke kosten, bijv. door chronische ziekte of handicap, worden gecompenseerd. Je kunt je een eigen risico met maximaal € 500,- verhogen tot € 885,-.

Als je geen of een laag inkomen hebt, kun je bij de belastingdienst een zorgtoeslag aanvragen. Studiefinanciering telt niet mee als inkomen. Wel het inkomen van een eventuele partner. Dat kan ook een medebewoner zijn. Het hangt ervan af op welke basis je een gezamenlijke huishouding voert. Aangezien studenten met studiefinanciering meestal recht hebben op de zorgtoeslag, is het verstandig dat iedere student individueel een aanvraag indient. Zeker gelet op de vele wijzigingen in een studentenhuis, ligt het niet zo voor de hand elkaar als zorgtoeslag-partner op te geven.

Je hebt recht op een zorgtoeslag, wanneer je als alleenstaande geen inkomen hebt of een inkomen niet hoger dan € 30.481,-. De zorgtoeslag bedraagt in 2020 voor een alleenstaande 18+ zonder inkomen afgerond € 104,- per maand. Berekenen en aanvragen van de toeslag.

Studenten in Duitsland

Studenten die in Duitsland (tijdelijk) studeren en daar een baantje hebben, zijn niet verzekerd!

Zij wonen en werken in Duitsland (dus geen Nederlandse verzekering), maar verdienen te weinig voor Duitse begrippen om verzekerd te worden, ook al betalen ze wel premie. (Regeling Geringfügige Arbeit).

Meer informatie