Join the EUCOTAX Wintercourse

EUCOTAX Wintercourse

Bijzonder is de deelname van Tilburg Law School aan de EUCOTAX Wintercourse, een samenwerkingsverband tussen 14 universiteiten dat dient om een stimulans te geven aan grensoverschrijdend onderzoek.

Het Wintercourse-programma is voortgekomen uit het streven van de deelnemende universiteiten om een stimulans te geven aan het (grensoverschrijdend) onderzoek van de Europeesrechtelijke aspecten van het belastingrecht. Het belang van deze Europese dimensie blijkt onder andere uit de steun hiervoor vanuit de Europese Unie die het project in diverse edities met de Erasmus subsidie heeft ondersteund.

Aan het programma wordt deelgenomen door studenten en onderzoekers van de verschillende universiteiten. Jaarlijks wordt er een bepaald fiscaal hoofdonderwerp in een rechtsvergelijkend perspectief onderzocht. Daartoe worden zes deelonderwerpen gedefinieerd. Per onderwerp verrichten studenten onderzoek en in diverse bijeenkomsten zal met de begeleiders/sprekers over verschillende aspecten worden gediscussieerd.

Deelname aan de Wintercourse maakt voor studenten van Tilburg University deel uit van een afstudeervariant.

Program

The main subject area of the program is the European Harmonization of Tax Law.

Program/Courses

Instructional part
Social part
Language of instruction and research
Coordination aspects

Courses

Sustainable Taxation and ‘Developing Countries' (2019)

Themes courses previous years

Challenges to Tax Autonomy in an Era of Conflicting Political Goals (2018)
Tax Legislation in a globalizing World (2017)
Potential Impact of BEPS on Tax Systems (2016)
Impact of the digital economy on taxation (2015)
Fairness and Taxation (2014)
Impact of taxation on European and global mobility (2013)

Apply

Application
Contact