Students Tilburg University

Honors program

Algemeen

Het Engelstalige Honors program stimuleert de ambitieuze student om zich naast het reguliere studieprogramma te verdiepen in verschillende kenmerkende aspecten van andere universitaire studies.

Factsheet on-top program

Honors program

Accent:

 • Kennisverbreding en toepassing op andere disciplines
 • Persoonlijke ontwikkeling

Inhoud:

 • Speciaal voor dit doeleinde ontwikkelde cursussen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Doelgroep:

 • minimaal 60 ECTS in 1ste jaar bachelor
 • gemiddeld 7
 • sterke motivatie

Studiebelasting:

 • Dit programma staat los van het reguliere bachelorprogramma.
 • 24 ECTS on top, 2 jarig

Kenmerken:

 • vooraanstaande hoogleraren als docent
 • interdisciplinaire onderwerpen
 • kleine groepsformatie, zeer intensief onderwijs
 • Engelstalig programma

Einddoel:

 • Paper
 • Certificaat

Meer informatie: