Verbreding en verdieping

Begeleidingscommissie Topklas Tilburg Law School

De begeleidingscommissie stelt vast welke studenten mogen deelnemen aan de Topklas. Deze selectiecommissie stelt vast welke studenten mogen deelnemen en stelt in overleg met de betrokken vakgroepen het programma op.

De begeleidingscommissie wordt gevormd door o.a. de Topklascoördinator.

Studenten die vanwege overmacht of privé-omstandigheden niet aan de toelatingscriteria voldoen, kunnen door de commissie met opgaaf van redenen toch worden toegelaten. Denk je dat dit voor jou geldt, neem dan contact op met o.a. de Topklascoördinator, Michiel Bot.