Verbreding en verdieping

Topklas Tilburg Law School - Studiebelasting

Topklas heeft een opzet waarbij de studielast geleidelijk toeneemt. In het tweede jaar volg je in het eerste semester één en in het tweede semester twee cursussen. In het derde jaar volg je elk semester twee cursussen

Studiebelasting per cursus

Per cursus kost de Topklas je gemiddeld zo'n zes uur extra per week. Twee uur voor het volgen van het college en ongeveer vier uur voor het voorbereiden ervan. De colleges zijn interactief van opzet. Docenten zullen je uitdagen actief deel te nemen aan discussies en debatten. Bovendien word je gestimuleerd mee te denken over wetenschappelijk onderzoek en actief aan de slag te gaan met (onderzoeks-) opdrachten. Je werkt individueel of in kleine groepen aan opdrachten en zult geregeld worden uitgenodigd om bevindingen te presenteren.

Topklas werkt niet met studiepunten of tentamens. Wel is er per cursus een beoordeling. Hoe deze tot stand komt, bepaalt de docent. Soms zal dit een eindpaper of -presentatie zijn; in andere gevallen kan een bijdrage worden gevraagd aan een lopend onderzoek of zal de docent om een publiceerbaar artikel vragen.