Verbreding en verdieping

Factsheet:Topklas Tilburg Law School in het kort

Topklas koppelt inspirerende thema's aan kleinschalige en interactieve onderwijsvormen en geeft excellente bachelorstudenten een unieke mogelijkheid zich intellectueel en inhoudelijk te ontwikkelen. Het programma geeft de opleiding tot jurist een extra dimensie, omdat de onderwerpen verder gaan dan het geldende recht.

Accent

Intellectuele en inhoudelijke ontwikkeling van excellente Rechten-studenten.

Inhoud

Zeven insprirerende thematische cursussen, die de grenzen van je opleidingsgebied verleggen. He programma bestudeert vraagstukken vanuit verschillende rechtsgebieden. Je gaat actief aan de slag met het bestuderen van vakliteratuur en discussieert en debatteren hierover met docenten en collega-studenten.

Doelgroep

 • Topstudenten van alle bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht.
 • 54 ECTS (90%) behaald in 1ste jaar
 • Gemiddeld cijfer 7
 • Gemotiveerd, actief en nieuwsgierig
 • Maximaal 25 studenten

Studiebelasting

 • Dit programma staat los van het reguliere curriculum
 • 6 uur per week extra tijdens het tweede en derde opleidingsjaar

Resultaten

 • Kleinschalige en interactieve onderwijsvormen
 • Referaten/onderzoeksopdrachten
 • Participeren in lopend onderzoek

Einddoel

 • Per vak kan dat zijn: een eindpaper, presentatie, artikel, enz.
 • Certificaat