Verbreding en verdieping

Progamma Topklas Tilburg Law School

Het programma omvat in totaal zeven cursussen. Drie daarvan worden aangeboden in het tweede jaar en vier in het derde jaar.

Inspirerende inhoud

Het Topklas programma van Tilburg Law School richt zich op de verdieping van de juridische discipline. Rechtswetenschappelijke thema's worden uitgediept aan de hand van een rechtsvergelijkend perspectief. Tijdens de cursussen worden juridische vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken belicht. Zo maak je kennis met een rechtsvergelijkende, methodologische of sociaal-wetenschappelijke benadering van het recht en leer je actuele thema's zoals bijvoorbeeld terrorisme vanuit verschillende rechtsgebieden te benaderen. Het programma inspireert je tot nadenken en nodigt uit tot discussie en debat.

Uitdagende aanpak

Het onderwijs is in handen van ervaren docenten uit verschillende rechtsgebieden. Stuk voor stuk wetenschappers die hun sporen hebben verdiend in onderwijs en onderzoek en die jou uitdagen om mee te denken over en zelfs deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Aan de Topklas nemen maximaal 25 studenten deel. Omdat de studenten verschillende bacheloropleidingen volgen (Rechtsgeleerdheid, Internationaal en Europees Recht, Fiscaal Recht en Ondernemingsrecht) kom je als vanzelf in contact met andere zienswijzen en benaderingen. De groep blijft gedurende het hele programma bij elkaar. Individueel of in kleine groepen werk je aan referaten, onderzoeksopdrachten of presentaties. Een uitgelezen kans om ook je vaardigheden aan te scherpen.