Students Tilburg University

Toelating tot de Topklas (TLS)

De Topklas is ontwikkeld voor topstudenten van alle bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid (Rechtsgeleerdheid, Internationaal en Europees Recht, Ondernemingsrecht) en Fiscaal Recht.

Studenten van Global Law kunnen om rooster-technische redenen helaas niet worden toegelaten.

Om toegang te krijgen tot de Topklas moet je aan een aantal criteria voldoen.

Studieresultaten

Om toegang te krijgen, moet je in de eerste twaalf maanden van je inschrijving 90% van de vakken hebben afgerond met een 7 gemiddeld. Dit staat gelijk aan 54 ECTS van de maximaal 60 ECTS die je kunt halen in het eerste jaar.

Je krijgt dan in augustus vanzelf per post een uitnodiging om deel te nemen aan de Topklas.

Motivatie

Naast de selectie op grond van studieresultaten zal er met geïnteresseerde studenten een sollicitatiegesprek worden gevoerd waarin je motivatie wordt getoetst.

Behalve je algemene kennis en interesse staat hierbij de manier waarop je jezelf tijdens het gesprek presenteert en de inhoud van je presentatie centraal.

Voor het Topklas-cohort 2023-2025 vinden de selectiegesprekken plaats in september 2023.

Wat wordt er van je verwacht?

  • Je bent gemotiveerd, actief en nieuwsgierig
  • Je vindt het boeiend om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken
  • Een brede benadering waarbij je vraagstukken vanuit verschillende rechtsgebieden bestudeert, spreekt je aan.
  • Het bestuderen van vakliteratuur gaat je goed af, maar de stof gaat pas écht leven als je er met anderen over discussieert.
  • Je houdt ervan te debatteren met docenten en collega-studenten.

De cursussen van de Topklas komen bovenop de reguliere cursussen. Om het programma succesvol te kunnen doorlopen, moet je in staat en bereid zijn extra tijd en energie te investeren.

Voldoe je niet aan de toelatingscriteria?

De begeleidingscommissie stelt vast welke studenten mogen deelnemen aan de Topklas en stelt in overleg met de betrokken vakgroepen het programma op.

Studenten die vanwege overmacht of privéomstandigheden niet aan de toelatingscriteria voldoen, kunnen door de begeleidingscommissie met opgaaf van redenen toch worden toegelaten.

Denk je dat dit voor jou geldt, neem dan contact op met de Topklascoördinator Friso Bostoen.