Fiscal Institute Tilburg

Publicatiemogelijkheden en prijzen

De Grote Financiën Prijs

Meedingen naar deze prijs staat open voor alle studenten uit het hoger onderwijs, aio's of net-afgestudeerden, die een scriptie of een artikel geschreven hebben over een financieel-economisch onderwerp. De prijzen bestaan uit verschillende geldbedragen die oplopen tot € 5000 en worden jaarlijks in november uitgereikt. Meer informatie kan verkregen worden op de website van het Ministerie van Financiën.

NOB/LOF Scriptieprijs

Op het jaarlijks congres van het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF), reikt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs steeds de NOB/LOF-scriptieprijs uit. Op voorwaarde dat u tijdens uw fiscale studie lid bent geweest van de Tilburgse Fiscalistenvereniging "De Smeetskring", kunt u meedingen naar deze prijs. Het FIT gaat ervan uit dat slechts zeer goede scripties een serieuze kans maken en hanteert daarvoor als norm dat uw scriptie tenminste met het cijfer 8,5 moet zijn gewaardeerd. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Nederlande Orde van Belastingadviseurs.

De Smeetskring Scriptieprijs

Informatie over deze scriptieprijs is te vinden op de website van de Tilburgse Fiscalisten Vereniging "De Smeetskring".

De Moret Scriptie Reeks

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Wetenschappelijke Raad Stichting Moret Fonds (Postbus 488, 3000 AL ROTTERDAM, telefoonnummer: (010) 407 44 03).

Publicatiemogelijkheid in Ars Aequi

Ars Aequi is een landelijk juridisch maandblad dat specifiek op de juridische studenten is gericht en aan die juridische studenten de mogelijkheid wil bieden door hen geschreven artikelen te laten publiceren. Wanneer een scriptie, werkstuk of essay buitengewoon goed is beoordeeld, dan biedt Ars Aequi de mogelijkheid dit te publiceren. Voor nadere informatie omtrent de richtlijnen met betrekking tot het inleveren van kopij kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Ars Aequi.

Scriptieprijs pensioenen

Het CompetenceCentre for Pension Research van Tilburg University (CCP) en Pensions, Actuarial & Insurance Services van PriceWaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (PwC) hebben gezamelijk een scriptieprijs ingesteld voor de beste scriptie op het gebied van pensioenen. Aanmelding geschied via de website www.pwc.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bastiaan Starink op (020) 568 41 23 of (013) 466 27 34