Fiscal Institute Tilburg

Scriptie Databank

Voordat u met uw wetenschappelijke onderzoek begint, dient u zich via de Scriptie Databank aan te melden.

Voorafgaand aan de aanmelding dient u reeds een keuze gemaakt te hebben voor een bijzonder project of het belastinggebied (denk daarbij aan de vakken van het curriculum) dat u wilt onderzoeken. U dient bij uw aanmelding tenminste aan te geven op welk belastinggebied u uw onderzoek wilt doen en welk onderzoeksthema uw voorkeur heeft. Daarmee kan dan bij de toewijzing van de scriptiebegeleider - waar mogelijk - rekening worden gehouden. Uiteraard kunt u bij uw onderwerpkeuze ook gebruik maken van de aangeboden onderzoekspilots.

Bij de Scriptie Databank hoort ook een gebruikershandleiding, welke u hier kunt vinden.

Gebruik van de databank is verplicht
Mede in verband met de benodigde plagiaatcontrole dient u de opzet, concepten en definitie versie van uw scriptie of masterthesis te plaatsen op de scriptiedatabank. Uw begeleider krijgt automatisch bericht van de plaatsing als u die optie aanklikt: u zendt de stukken dus per databank en niet per e-mail. Ook de beoordeling van de stukken geschiedt via de databank.

Vragen via de Scriptiecoördinator