Graduation ceremony

Afstuderen en masterdiploma

Als je afstudeert voor een masteropleiding moet je zelf je diploma aanvragen.

Bij het aanvragen van een diploma wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Masterdiploma met gezamenlijke uitreiking.
  • Masterdiploma aanvragen met uitreiking tijdens de verdediging.
  • Geen gezamenlijke uitreiking en geen individuele uitreiking tijdens verdediging.

Studenten ontvangen automatisch een Engelstalige afstudeerverklaring als de afstudeerdatum is vastgelegd in Osiris. Het diplomasupplement wordt aan alle afgestudeerde bachelor- en masterstudenten uitgereikt, samen met het diploma.

Let op: masterstudenten moeten na afstuderen wel eerst hun diploma aanvragen. 

Wanneer je snel je diploma nodig hebt voor een sollicitatie of aanmelding voor een vervolgopleiding, kan je een digitaal uittreksel uit het diplomaregister aanvragen bij DUO. Dit heeft dezelfde waarde als het diploma. Meer informatie.

Hieronder informatie over de verschillende aanvraagprocedures.

Aanvragen diploma

Masterdiploma aanvragen met gezamenlijke uitreiking

Vanaf het moment dat al je verplichte vakken in Osiris Student zijn bijgeschreven, en je scriptie in de fase van afronding is, dan kun je via internet het diploma aanvragen. Uiterlijk 5 weken voor de datum van de diploma-uitreiking sluit de aanmeldingstermijn. Na deze termijn kan je aanvraag pas meegenomen worden bij een volgende diploma-uitreiking.

Hieronder staat aanvullende informatie per faculteit:

Niet aanwezig bij de gezamenlijke uitreiking

Als je je hebt aangemeld voor de gezamenlijke uitreiking, maar kun je onverhoopt toch niet bij de ceremonie aanwezig zijn, dan ontvang je later een mail van de studentenadministratie. Als je niet in de gelegenheid bent om persoonlijk naar de Student Desk te komen dan kun je ook iemand machtigen om je diploma op te halen. 

Indien je graag je diploma tijdens een eerstvolgende ceremonie wilt ontvangen of direct wil ophalen zodra dit weer mogelijk is, geef hiervan dan een notitie in je mail of op het aanvraagformulier.

Masterdiploma aanvragen met uitreiking tijdens de verdediging

Heeft je opleiding geen gezamenlijke uitreiking en wil je je diploma tijdens je scriptie verdediging ontvangen dan is de volgende procedure van toepassing.

Vanaf het moment dat al je verplichte vakken in Osiris Student zijn bijgeschreven, en je scriptie in de fase van afronding is, dan kun je hier het aanvraagformulier masterdiploma met verdediging downloaden. 

Lees de toelichting bij het aanvraagformulier afstuderen zorgvuldig door en lever het formulier volledig, correct, leesbaar ingevuld en ondertekend uiterlijk 3 werkweken (15 werkdagen) voor je verdediging naar diploma@tilburguniversity.edu. Daarnaast wordt bij de Student Desk een afstudeerruimte voor je gereserveerd als je het contactformulier invult met als onderwerp 'zaal reserveren afstuderen master'.  Als je aan alle voorwaarden om af te studeren voldoet, ontvang je enige tijd later via de e-mail een bevestiging van je verdediging/afstuderen.

Geen gezamenlijke uitreiking en geen individuele uitreiking tijdens verdediging

Als er geen georganiseerde diploma-uitreiking van je opleiding plaatsvindt, kan het wel zijn dat de opleiding zelf alternatieven biedt om het diploma te kunnen ontvangen. Dit hoor je via de opleiding. Zijn er geen alternatieven die door de opleiding geboden worden, dan zal je een bericht vanuit Tilburg University ontvangen over op welke wijze je het diploma toch kan ontvangen. Dit bericht zal je ontvangen via het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Je moet wel zelf je diploma aanvragen via aanvraagformulier masterdiploma

Overige vragen

Scriptie niet laatste onderdeel

Het kan voorkomen dat de verdediging van je scriptie niet je laatste studieverplichting is voor het behalen van het diploma of dat je überhaupt geen scriptie hoeft te verdedigen. In dat geval is de procedure als volgt:

Vanaf het moment dat al je verplichte vakken in Osiris Student zijn opgenomen (inclusief het cijfer voor je scriptie), dan kun je het aanvraagformulier masterdiploma invullen. 

Machtiging als je zelf je diploma niet kunt ophalen

Als je niet in de gelegenheid bent om het diploma persoonlijk op te halen dan kun je ook iemand machtigen om het voor je op te halen.

Aanvragen Judicium

Wanneer je het diploma tijdens de verdediging ontvangt en je komt in aanmerking voor een judicium, dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de Student Desk.

Gelieve onderstaande gegevens te vermelden: 

  • Reden aanvraag
  • Naam 1ste en 2de lezer (examencommissie)
  • E-mail adres 
  • Telefoonnummer

Het duurt minimaal drie à vier weken voordat de gevraagde documenten klaar zijn. Je krijgt een bericht, zodra je de documenten kan afhalen. 

Inschrijving beëindigen of handhaven na afstuderen

Afstuderen in een andere maand dan juni, juli of augustus

Als je je master diploma haalt moet je kiezen of je je inschrijving wilt handhaven of beëindigen. Als je  wilt beëindigen dan heb je wellicht recht op restitutie collegegeld.

Als je je inschrijving voor dezelfde opleiding wilt handhaven dan hoef je geen actie te ondernemen. Inschrijven voor een andere masteropleiding kan uitsluitend per 1 september en voor een zeer beperkt aantal per 1 februari.

Afstuderen in juni, juli of augustus

Als je afstudeert in juni, juli of augustus, dan heeft uitschrijven meestal geen voordelen. Je hebt namelijk geen recht op restitutie collegegeld en je inschrijving eindigt standaard op 31 augustus. Voor informatie over herinschrijving met ingang van het nieuwe collegejaar raadpleeg de pagina inschrijven.

Afstuderen in september

Heb je op of na 1 september nog niet alle cijfers gehaald, bijvoorbeeld omdat je je thesis nog moet verdedigen, dan moet je voor het nieuwe collegejaar opnieuw inschrijven. Je ontvangt automatisch bericht over een eventuele herinschrijving in het nieuwe collegejaar.

Diploma uitreiking op of na 1 september

Voor uitsluitend de uitreiking van het diploma hoef je niet ingeschreven te staan. Dus als je je inschrijving niet wilt voortzetten aan Tilburg University en je hebt al je vakken vóór 1 september gehaald (incl. het cijfer voor de thesis), dan hoef je je voor het nieuwe collegejaar niet opnieuw in te schrijven, ook al vindt de diploma uitreiking pas in september of oktober plaats.