Graduation ceremony

Afstuderen en masterdiploma

Als je afstudeert voor een masteropleiding moet je zelf je diploma aanvragen.

Financiële compensatie ten gevolge van het coronavirus

Bij het aanvragen van een diploma wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Masterdiploma met gezamenlijke uitreiking.
  • Masterdiploma aanvragen met uitreiking tijdens de verdediging.
  • Geen gezamenlijke uitreiking en geen individuele uitreiking tijdens verdediging.

Studenten ontvangen automatisch een Engelstalige afstudeerverklaring als de afstudeerdatum is vastgelegd in Osiris. Het diplomasupplement wordt aan alle afgestudeerde bachelor- en masterstudenten uitgereikt, samen met het diploma.

Let op: masterstudenten moeten na afstuderen wel eerst hun diploma aanvragen. 

Wanneer je snel je diploma nodig hebt voor een sollicitatie of aanmelding voor een vervolgopleiding, kan je een digitaal uittreksel uit het diplomaregister aanvragen bij DUO. Dit heeft dezelfde waarde als het diploma. Meer informatie.

Hieronder informatie over de verschillende aanvraagprocedures.

Aanvragen diploma

Masterdiploma aanvragen met gezamenlijke uitreiking
Masterdiploma aanvragen met uitreiking tijdens de verdediging
Geen gezamenlijke uitreiking en geen individuele uitreiking tijdens verdediging

Overige vragen

Scriptie niet laatste onderdeel
Machtiging als je zelf je diploma niet kunt ophalen
Aanvragen Judicium

Inschrijving beëindigen of handhaven na afstuderen

Afstuderen in een andere maand dan juni, juli of augustus
Afstuderen in juni, juli of augustus
Afstuderen in september
Diploma uitreiking op of na 1 september