Graduation ceremony

Afstuderen en aanvraag masterdiploma

Wat moet je doen om te kunnen afstuderen en je diploma aan te vragen?

Afstudeervereisten

Voordat je kunt afstuderen en je diploma aanvraagt, ga je zelf na of je aan alle afstudeervereisten van je opleiding hebt voldaan. In de checklist afstuderen masterdiploma vind je de vereisten die je moet doorlopen om te kunnen afstuderen. 

Heb je je laatste cijfer behaald, maar is je cijfer nog niet bijgeschreven? Dien wel alvast een uitschrijfverzoek in via Studielink voor het einde van de maand. 

Zelf aanvragen

Het moment tussen je diploma-aanvraag en diploma-ontvangst zit 3 à 4 weken. Controleer dus zo snel mogelijk alle resultaten binnen je studievoortgang. Je moet zelf je diploma aanvragen.

Hoe vraag ik een diploma aan?

Aanvraag masterdiploma met gezamenlijke uitreiking

Vanaf het moment dat je in de afrondende fase zit m.b.t. het afstuderen, kun je via Osiris Zaak het masterdiploma aanvragen.  Je dient zelf te controleren of alle behaalde vakken geregistreerd zijn in Osiris

Heb je je laatste resultaat behaald, maar is je cijfer nog niet bijgeschreven in Osiris, neem dan contact op met de docent, zodat de docent het cijfer kan doorgeven aan de Student Administration.  

Nadat je je aanvraag voor je masterdiploma via Osiris Student  hebt ingediend en je inschrijving en betaling zijn niet in orde, dan ontvang je daar tot tweemaal toe een e-mail over. In de e-mail staat exact welke stappen je moet nemen om je inschrijving en betaling te regelen. Nadat na twee waarschuwingen nog steeds je inschrijving en betaling niet in orde zijn, dan kan je aanvraag worden geannuleerd door de Student Administration. Je dient dan nadat je inschrijving en betaling wel zijn geregeld een nieuwe aanvraag in via Osiris. 

Uiterlijk 5 weken voor de datum van de diploma-uitreiking sluit de aanmeldingstermijn.  

Na de 5 weken kan je aanvraag pas meegenomen worden bij een volgende diploma-uitreiking. Je dient dan wel een nieuwe aanvraag via Osiris Zaak in te dienen.  

Hieronder staat aanvullende informatie per faculteit: 

Niet aanwezig bij de gezamenlijke uitreiking?

Mocht je je hebben aangemeld voor de gezamenlijke diploma-uitreiking, maar je kan onverhoopt toch niet aanwezig zijn. Geen zorgen, stuur het secretariaat van het EST Team van je opleiding een e-mail dat je niet kan deelnemen aan de diploma-uitreiking. 

De Student Administration stuurt je een e-mail met meer informatie over het ophalen van je diploma bij de Student Desk.  

Als je niet in de gelegenheid bent om persoonlijk naar de Student Desk te komen dan kun je ook iemand  machtigen om je diploma op te halen.  

Deelnemen aan een volgende uitreiking 

Indien je wilt deelnemen aan een volgende diploma-uitreiking, dan kun je je via Osiris Zaak aanmelden voor de diploma-uitreiking. Je kiest dan voor de optie “datum uitreiking nog onbekend”.  Je ontvangt daar later meer informatie over, op je eigen privé e-mailadres, van het secretariaat van de school.  

Afstudeerverklaring en diplomasupplement

Studenten ontvangen automatisch een Engelstalige afstudeerverklaring, als de afstudeerdatum is vastgelegd in Osiris.

Het diplomasupplement wordt aan alle masterstudenten uitgereikt, samen met het diploma, cijferlijsten en eventueel behaalde verklaringen. 

Aanvraag masterdiploma met uitreiking tijdens de verdediging

Vanaf het moment dat al je verplichte vakken in Osiris zijn bijgeschreven en je scriptie in de fase van afronding is wat betreft afstuderen, kun je via Osiris Zaak het diploma aanvragen. Voor een soepele afhandeling dien je bij voorkeur 3 weken voor de datum van de verdediging de aanvraag in.  

Lees de toelichting in Osiris Zaak, ‘Masterdiploma ontvangen tijdens verdediging’ zorgvuldig door. En doorloop alle stappen in Osiris Zaak.  

Een aanvraag voor een diploma-uitreiking tijdens de verdediging kan alleen in behandeling worden genomen wanneer je scriptiebegeleider aangeeft dat je tenminste het cijfer 6 gaat halen voor de scriptie. Je aanvraag wordt daarom eerst ter goedkeuring doorgestuurd naar de scriptiebegeleider.  De scriptiebegeleider dient in Osiris Docent goedkeuring te geven. Voor de goedkeuring van je scriptie hoef je zelf geen actie te ondernemen.

Vraag je scriptiebegeleider om je aanvraag bij voorkeur, binnen 2 werkdagen, via Osiris goed te keuren. Zo kan je aanvraag zo spoedig mogelijk doorgestuurd worden naar de Student Administration, voor verdere afhandeling van je aanvraag.  

Nadat je je  aanvraag voor je masterdiploma via Osiris Student  hebt ingediend en je inschrijving en betaling zijn niet in orde, dan ontvang je daar tot tweemaal toe een e-mail over. In de e-mail staat exact welke stappen je moet nemen om je inschrijving en betaling te regelen. Nadat na twee waarschuwingen nog steeds je inschrijving en betaling niet in orde zijn, dan kan je aanvraag worden geannuleerd door de Student Administration. Je dient dan nadat je inschrijving en betaling wel zijn geregeld een nieuwe aanvraag in via Osiris.

Aanvraag diploma 3 weken termijn 

Dien de aanvraag uiterlijk 3 weken voor de datum van je verdediging via Osiris Zaak in. Als je aanmelding buiten de 3 weken termijn valt, ontvang je tijdens de verdediging niet je diploma. Mocht je je diploma wel tijdens de verdediging willen ontvangen, dan dien je een nieuwe datum met je scriptiebegeleiders in te plannen. Vergeet niet om alsnog een aanvraag masterdiploma uitreiking tijdens verdediging in te dienen.  

Mocht je er toch niet voor kiezen om je masterdiploma te ontvangen tijdens de verdediging, lees dan onderstaande optie 'diploma ophalen bij de Student Desk' door.    

Bevestiging 

Als je voldoet aan alle voorwaarden om te kunnen afstuderen en je hebt je aanvraag op tijd ingediend, dan ontvang je via je e-mail (universiteit/privé) uiterlijk 1 week voor de afstudeerdatum een afstudeerrooster.  

Afstudeerruimte reserveren 

Bij de Student Desk kan je een afstudeerruimte reserveren. Je dient daarvoor zelf het contactformulier in te vullen, met als onderwerp 'zaal reserveren afstuderen master'.   
Als je aan alle voorwaarden voldoet om te kunnen afstuderen, ontvang je enige tijd later via de e-mail een bevestiging van je verdediging/afstuderen.  

Afstudeerverklaring en diplomasupplement

Studenten ontvangen automatisch een Engelstalige afstudeerverklaring, als de afstudeerdatum is vastgelegd in Osiris.

Het diplomasupplement wordt aan alle masterstudenten uitgereikt, samen met het diploma, cijferlijsten en eventueel behaalde verklaringen. 

Diploma ophalen bij de Student Desk

Wanneer je opleiding geen gezamenlijke of individuele diploma-uitreiking aanbiedt of je kiest er zelf voor om hier niet aan deel te nemen, dan is het mogelijk om het diploma op te halen bij de Student Desk. Je dient wel zelf je diploma via Osiris Zaak aan te vragen en je kiest hiervoor de optie ‘Diploma ophalen bij de Student Desk’.

Nadat je je  aanvraag voor je masterdiploma via Osiris Student  hebt ingediend en je inschrijving en betaling zijn niet in orde, dan ontvang je daar tot tweemaal toe een e-mail over. In de e-mail staat exact welke stappen je moet nemen om je inschrijving en betaling te regelen. Nadat na twee waarschuwingen nog steeds je inschrijving en betaling niet in orde zijn, dan kan je aanvraag worden geannuleerd door de Student Administration. Je dient dan nadat je inschrijving en betaling wel zijn geregeld een nieuwe aanvraag in via Osiris.

Diploma ontvangen

 Je ontvangt (binnen 1 maand) vanuit de Student Administration bericht per e-mail wanneer je het diploma kan ophalen bij de Student Desk.  Dit bericht zal je ontvangen via het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven.  

Mocht je niet meer ingeschreven staan en dus niet via Osiris je aanvraag kan indienen, neem dan contact op met de Student Desk. De Student Desk kan je dan verder helpen.

Afstudeerverklaring en diplomasupplement

Studenten ontvangen automatisch een Engelstalige afstudeerverklaring, als de afstudeerdatum is vastgelegd in Osiris.

Het diplomasupplement wordt aan alle masterstudenten uitgereikt, samen met het diploma, cijferlijsten en eventueel behaalde verklaringen. 

Wat moet ik doen als ik niet meer ben ingeschreven in Osiris, maar wel mijn diploma wil ontvangen?

Dertig dagen nadat je bent geslaagd voor je masteropleiding heb je geen toegang meer tot Osiris. Je kan dan zelf geen aanvraag meer indienen voor je masterdiploma via Osiris. 

Wil je toch deelnemen aan een diploma-uitreiking? Neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.

Wil je je diploma ophalen bij de Student Desk? Neem dan contact op met de Student Desk via het online contactformulier Student Desk (kies de optie afstuderen / diploma).

Veelgestelde vragen over aanvraag masterdiploma

Ik wil mijn naam of e-mail adres wijzigen voor mijn diploma-aanvraag. Wat moet ik doen?

Mocht de roepnaam niet correct zijn, dan kan je via Studielink je roepnaam zelf aanpassen.

Als het privé e-mailadres afwijkt van het e-mail adres wat je in gebruikt hebt, moet dit gewijzigd worden via Studielink. In Studielink is dit e-mailadres te vinden onder, Contactgegevens: eigen e-mailadres. 

Kan ik iemand machtigen als ik mijn diploma zelf niet kan ophalen?

Als je niet in de gelegenheid bent om het diploma persoonlijk op te halen dan kun je ook iemand  machtigen om het diploma voor je op te halen. 

Hoe vraag ik mijn Judicium aan?

Wanneer je het diploma tijdens de verdediging ontvangt en je komt in aanmerking voor een judicium, dan kun je hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier van de Student Desk.  

Gelieve onderstaande gegevens te vermelden:  

  • Reden aanvraag 
  • Naam 1ste en 2de lezer (examencommissie) 
  • Privé e-mail adres  

Het duurt drie à vier weken, voordat de gevraagde documenten klaar zijn. Je krijgt een bericht, zodra je de documenten kan ophalen bij de Student Desk.  

Hoe lang is mijn universiteitsmail nog actief?

Nadat je je hebt uitgeschreven en je staat niet meer ingeschreven voor een andere opleiding, dan kun je 30 kalenderdagen na je uitschrijving nog in je universiteitsmail. Na 30 kalenderdagen, kun je niet meer in je universiteitsmail en wordt je account opgeheven. Let er dus op, dat je tijdig belangrijke documenten uit je e-mail haalt.  

Ik ben afgestudeerd en heb snel mijn diploma nodig. Wat kan ik doen?

Wanneer je snel je diploma nodig hebt voor een sollicitatie of aanmelding voor een vervolgopleiding, kun je een digitaal uittreksel uit het diplomaregister aanvragen bij DUO. Dit heeft dezelfde waarde als het diploma. 

Inschrijving beëindigen of handhaven na afstuderen

Afstuderen in een andere maand dan juni, juli of augustus

Als je je masterdiploma haalt kun je kiezen of je je inschrijving wilt handhaven of beëindigen.  Als je wilt beëindigen dan heb je wellicht recht op restitutie collegegeld

Als je je inschrijving voor dezelfde opleiding wilt handhaven dan hoef je geen actie te ondernemen. Inschrijven voor een andere masteropleiding kan uitsluitend per 1 september en voor een zeer beperkt aantal opleidingen per 1 februari.  

Afstuderen in juni, juli of augustus

Als je afstudeert in juni, juli of augustus, dan heeft uitschrijven meestal geen voordelen. Je hebt namelijk geen recht op restitutie collegegeld en je inschrijving eindigt standaard op 31 augustus. Voor informatie over herinschrijving met ingang van het nieuwe collegejaar raadpleeg de pagina inschrijven.

Afstuderen in september

Heb je op of na 1 september nog niet alle cijfers gehaald, bijvoorbeeld omdat je je thesis nog moet verdedigen, dan dien je je voor het nieuwe collegejaar opnieuw inschrijven. Je ontvangt automatisch bericht over een eventuele herinschrijving in het nieuwe collegejaar. 

Inschrijving diploma uitreiking op of na 1 september

Voor uitsluitend de uitreiking van het diploma hoef je niet ingeschreven te staan. Dus als je je inschrijving niet wilt voortzetten aan Tilburg University en je hebt al je vakken vóór 1 september gehaald (incl. het cijfer voor de thesis), dan hoef je je voor het nieuwe collegejaar niet opnieuw in te schrijven, ook al vindt de diploma-uitreiking pas in september of oktober plaats.