Graduation ceremony

Aanvraag masterdiploma met gezamenlijke uitreiking Economics and Management

Als alle verplichte vakken inclusief je thesis met een voldoende cijfer zijn opgenomen in je studievoortgang (of bij tentamenresultaten) op internet, kun je je via onderstaand formulier digitaal aanmelden voor de diploma-uitreiking.

Vergeet vooral niet de titel van je thesis in te vullen (deze komt op je cijferlijst). Aanvragen zonder vermelding van de thesistitel worden niet in behandeling genomen.

Dit formulier dient volledig ingevuld uiterlijk 5 weken voor de datum van de uitreiking van het diploma te worden ingestuurd. Overschrijding van deze termijn heeft tot gevolg dat je aanvraag pas meegenomen kan worden bij een volgende diploma-uitreiking.

Ceremonie

De organisatie van de ceremonie ligt bij de faculteit. Die bepaalt de datum, het programma en verstuurt de uitnodiging. Voor meer informatie over de uitreiking kun je terecht bij het secretariaat van het desbetreffende departement.

Data gezamenlijke uitreikingen

Departement Accountancy

 • Donderdag 20 april 2023, 15.30 uur, Aula Inschrijven

Departement Finance

 • Woensdag 8 November 2023, exacte tijd wordt later bekend gemaakt, Aula

Departement Marketing

Departement Management

 • International Management
  Donderdag 21 september 2023, exacte tijd wordt later bekend gemaakt, Aula

 • Information Management
  nog niet bekend

 • Strategic Management 
  Donderdag 1 juni 2023, 14.00 uur - Inschrijven

 • Supply Chain Management 
  nog niet bekend