Studie en studentenleven

Zwijsengebouw

image1 Zwijsengebouw2015

Het markante Zwijsengebouw, midden op de campus van Tilburg University, is het centrum voor reflectie en gebed. Het nodigt de bezoeker uit tot bezinning, waarmee het wil bijdragen aan meer bewustwording. De diversiteit aan bezoekers leidt tot een bijzondere uitwisseling van visies en overtuigingen. Uitgangspunt is hierbij dat iedereen zich welkom voelt in het gebouw en dat het levensbeschouwelijk neutraal is: het staat niet voor een specifieke geloofsgroep of religie, maar staat juist open voor studenten en medewerkers met allerlei achtergronden in cultuur, geloof en opinie.

Het Zwijsengebouw is in 2014 gerenoveerd. Collegevoorzitter Koen Becking memoreerde in zijn toespraak bij de heropening van het Zwijsengebouw in februari 2015 aan een citaat van Martinus Cobbenhagen: "Haar grondgedachte [van de universiteit, red] is geen andere dan dat de levensbeschouwing, die 's mensen daden op elk terrein van het leven beheersen moet, ook in de jaren van vorming de studie moet bezielen en zo maken tot een vol-menselijke vorming".

Multifunctioneel gebouw

Dagelijks bezoeken studenten, medewerkers en bezoekers van de universiteit het Zwijsengebouw om er een moment voor zichzelf te nemen. De zaal op de begane grond biedt bezoekers de ruimte voor meditatie of gebed, om er iets te lezen, of om er in alle stilte even rustig te zitten. Naast een aantal reguliere bijeenkomsten vindt er in het gebouw ook een diversiteit aan gespreks- of discussiebijeenkomsten plaats die georganiseerd worden door Academic Forum en door andere afdelingen en studentenorganisaties binnen de universiteit. De foyer biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een gesprek te voeren. En op de eerste verdieping bevindt zich een gebedsruimte voor het verrichten van de dagelijkse gebeden voor (moslim)studenten.

Ook is er in het gebouw aandacht voor kunst en exposities. In de algemene zaal van het Zwijsengebouw zijn 2 kunstwerken van Marc Mulders (schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier) te bezichtigen.

Het Zwijsengebouw bezoeken

Je bent welkom om het Zwijsengebouw te bezoeken.

De openingstijden zijn:

  • elke werkdag van  9.00 tot 22.30 uur (vrij toegang)
  • in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur (toegang m.b.v. University card)

Op werkdagen is het gebouw de gehele dag vrij te bezoeken. Voor toegang in het weekend met de University card kun je accreditatie verkrijgen bij Beveiliging (Vigilantegebouw).

Voor een actueel overzicht van activiteiten en bijeenkomsten in het gebouw, zie de Calendar (agenda) bij Reguliere activiteiten.

Het Zwijsengebouw is ook te bezoeken via Google Maps. Het is mogelijk om online door het gebouw te navigeren en te bekijken.

Bijeenkomsten door Academic Forum

image5 Zwijsengebouw2015

Academic Forum organiseert tal van bijeenkomsten in het Zwijsengebouw, zoals discussieprogramma's, interdisciplinaire bijeenkomsten en culturele activiteiten. Uitgangspunt van Academic Forum is dat de universiteit méér is dan een plek waar academische kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. En dat academische vorming méér inhoudt dan enkel kennisoverdracht. Minstens zo belangrijk is namelijk het begrijpen van de samenleving, om vervolgens deze samenleving mee op te bouwen.

Bijeenkomsten door studenten en/of medewerkers

image9 Zwijsengebouw renovatie

Studenten en medewerkers van de universiteit kunnen het Zwijsengebouw reserveren voor bijeenkomsten of activiteiten die zij organiseren. Deze bijeenkomsten moeten dan wel gerelateerd zijn aan Tilburg University en gaan over onderwerpen die bijdragen aan meer bewustwording. Daarbij valt te denken aan thema's als ethiek, filosofie, religie, meditatie en vormen van (persoonlijke) overtuiging.

Meer informatie en reserveringen: Academic Forum (Anton Danen) / Tel.: +31 (0)13 466 3217 / E-mail: academicforum@tilburguniversity.edu