Studie en studentenleven

Zwijsengebouw

Het markante Zwijsengebouw, midden op de campus van Tilburg University, is het centrum voor reflectie en gebed. Het nodigt de bezoeker uit tot bezinning, waarmee het wil bijdragen aan meer bewustwording. De diversiteit aan bezoekers leidt tot een bijzondere uitwisseling van visies en overtuigingen. Uitgangspunt is hierbij dat iedereen zich welkom voelt in het gebouw en dat het levensbeschouwelijk neutraal is: het staat niet voor een specifieke geloofsgroep of religie, maar staat juist open voor studenten en medewerkers met allerlei achtergronden in cultuur, geloof en opinie.

Zwijsengebouw

image1 Zwijsengebouw2015

Het Zwijsengebouw werd op 22 mei 1992 geopend op de campus. In 2014 is het gebouw grondig gerenoveerd. Collegevoorzitter Koen Becking memoreerde in zijn toespraak bij de heropening van het Zwijsengebouw in februari 2015 aan een citaat van Martinus Cobbenhagen: "Haar grondgedachte [van de universiteit, red] is geen andere dan dat de levensbeschouwing, die 's mensen daden op elk terrein van het leven beheersen moet, ook in de jaren van vorming de studie moet bezielen en zo maken tot een vol-menselijke vorming".

De universiteit is méér dan een plek waar academische kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. En academische vorming houdt méér in dan enkel kennisoverdracht. Minstens zo belangrijk is het begrijpen van de samenleving, om vervolgens deze samenleving mee op te bouwen. Reflectie en debat door studenten en medewerkers vervullen hierin een wezenlijke rol.

Multifunctioneel gebouw

image9 Zwijsengebouw renovatie

Dagelijks bezoeken studenten, medewerkers en bezoekers van de universiteit het Zwijsengebouw om er een moment voor zichzelf te nemen. De zaal op de begane grond biedt bezoekers de ruimte voor meditatie of gebed, om er iets te lezen, of om er in alle stilte even rustig te zitten.

De foyer biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een gesprek te voeren.

Op de eerste verdieping bevindt zich een gebedsruimte voor het verrichten van de dagelijkse gebeden voor moslimstudenten en -medewerkers.

In het gebouw vinden er, naast een aantal reguliere activiteiten, ook een diversiteit aan gespreks- en discussiebijeenkomsten plaats die georganiseerd worden door Academic Forum alsook door andere afdelingen en studenten(-organisaties) binnen de universiteit.

Voor een actueel overzicht van activiteiten en bijeenkomsten in het gebouw, zie de Calendar (agenda - pdf):


In de algemene zaal van het Zwijsengebouw zijn 2 kunstwerken van Marc Mulders (schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier) te bezichtigen.

Het Zwijsengebouw bezoeken

Je bent van harte welkom om het Zwijsengebouw te bezoeken.

De openingstijden zijn:

  • elke werkdag van  9.00 tot 22.30 uur (vrij toegang)
  • in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur (toegang m.b.v. University card)

Op werkdagen is het gebouw de gehele dag vrij te bezoeken. Voor toegang in het weekend met de University card kun je accreditatie verkrijgen bij Beveiliging (Vigilantegebouw).

Het Zwijsengebouw is ook te bezoeken via Google Maps. Het is mogelijk om online door het gebouw te navigeren en te bekijken.

Reserveren

image5 Zwijsengebouw2015

Studenten en medewerkers van de universiteit kunnen het Zwijsengebouw reserveren voor bijeenkomsten of activiteiten die zij organiseren. Deze bijeenkomsten moeten dan wel gerelateerd zijn aan Tilburg University en gaan over onderwerpen die bijdragen aan meer bewustwording. Daarbij valt te denken aan thema's als ethiek, filosofie, religie, meditatie en vormen van (persoonlijke) overtuiging.

Meer informatie en reserveringen: Academic Forum (Anton Danen) / Tel.: 013 466 3217 / E-mail: academicforum@tilburguniversity.edu