Overzicht van activiteiten

Jaarplanning van een collegejaar

Hoe is een collegejaar ingedeeld? Wanneer beginnen de colleges en wanneer heb je tentamens?

Academische kalender

Indeling collegejaar per faculteit

De jaarindelingen van de faculteiten bieden informatie over college- en tentamenweken en onderwijsvrije weken.

LET OP: vaak beginnen de colleges eerder dan 1 september.