Students Tilburg University

Reglement - Oefenrechtbank

In de hierna volgende tekst wordt ‘Oefenrechtbank’ gebruikt. Dit is de overkoepelende benaming voor Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid, Moot Court en Oefenrechtbank Fiscaal.

In hoofdstuk 2 van de syllabus wordt opgemerkt dat het onderwijs dat in het kader van de Oefenrechtbank wordt gegeven intensief van aard is. Er wordt met kleine tot zeer kleine groepjes studenten gewerkt. Deze intensieve vorm van onderwijs maakt het mogelijk om veel aandacht te schenken aan dit voor rechtenstudenten zo belangrijke onderdeel van de studie.

Zowel van de kant van de studenten als van de kant van de docenten en pleittrainers wordt een grote inzet verwacht. Je kunt erop rekenen dat zowel de docenten als de pleittrainers er alles aan zullen doen om je op een gedegen wijze voor te bereiden op de eindpresentatie. Van jou wordt verwacht dat je op een enthousiaste wijze deelneemt aan de colleges en de pleittrainingen.

Om ervoor te zorgen dat de organisatie op een goede manier verloopt zijn onderstaande regels opgesteld.

1. Aanwezigheidsplicht
2. Inlevertermijn schriftelijke producties
3. Sancties
4. Herkansing
5. Beoordeling