Students Tilburg University

Reglement Oefenrechtbank

Om ervoor te zorgen dat de organisatie op een goede manier verloopt zijn er voor de Oefenrechtbank regels opgesteld.

In de hierna volgende tekst wordt ‘Oefenrechtbank’ gebruikt. Dit is de overkoepelende benaming voor Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid en Oefenrechtbank Fiscaal.

Wat wordt er van je verwacht?

Het onderwijs dat in het kader van de Oefenrechtbank wordt gegeven is intensief van aard. Er wordt met kleine tot zeer kleine groepjes studenten gewerkt. Deze intensieve vorm van onderwijs maakt het mogelijk om veel aandacht te schenken aan dit voor rechtenstudenten zo belangrijke onderdeel van de studie.

Zowel van de kant van de studenten als van de kant van de docenten en pleittrainers wordt een grote inzet verwacht. Je kunt erop rekenen dat zowel de docenten als de pleittrainers er alles aan zullen doen om je op een gedegen wijze voor te bereiden op de eindpresentatie. Van jou wordt verwacht dat je op een enthousiaste wijze deelneemt aan de colleges en de pleittrainingen.

Reglement van deelname aan de oefenrechtbank