Students Tilburg University

Proefpersoonuren studenten Social and Behavioral Sciences

Deze pagina over proefpersoonuren is bedoeld voor studenten Psychologie.

Het systeem voor proefpersoonuren is pas toegankelijk als de studentenadministratie je inschrijving volledig heeft doorgevoerd.

Beschikbare onderzoeken waarmee proefpersoonuren kunnen worden verdiend

Reglement Proefpersoonuren 

  1. In het kader van het practicum, verbonden aan de cursus Academische Vaardigheden B (Acva-B), is de student verplicht om 20 uur als proefpersoon aan psychologisch onderzoek van de opleiding Psychologie deel te nemen. De proefpersoonuren kunnen het hele jaar door worden gehaald. De studiepunten voor Acva B worden bijgeschreven als aan de eis van 20 uur is voldaan.
  2. Inschrijven = deelnemen. De organisatie van een onderzoek neemt veel tijd in beslag. Met het zomaar niet op komen dagen belemmer je dan ook de voortgang van het onderzoek. Check dus vooraf goed wanneer de colleges en werkgroepen geroosterd zijn. De onderzoeker rekent op jou.
  3. Wanneer de student niet verschijnt zonder geldige afmelding, dan wordt het aantal aangekondigde proefpersoonuren in mindering gebracht op de behaalde proefpersoonuren (zogenaamde strafuren), waarbij een negatief totaal mogelijk is.
  4. Ziek(af)melding graag tijdig doorgeven aan de proefleider via telefoon of email (minimaal 24u voor aanvang van het onderzoek).
  5. De duur van de deelname aan een onderzoek wordt afgerond naar halve uren met een minimum van een half uur.
  6. Een overzicht van de behaalde proefpersoonuren kan via de status worden geraadpleegd.
  7. Bij onenigheid over het aantal behaalde proefpersoonuren is het de verantwoordelijkheid van een student om aan te tonen aan welke onderzoeken is deelgenomen.
  8. Vragen over niet bijgeschreven uren graag richten aan de proefleider.

Dit reglement is geldig sinds 1 mei 2008.