Students Tilburg University

SPSS: Elektronische helpdesk

De elektronische helpdesk is speciaal ontwikkeld voor studenten sociale wetenschappen en behandelt databewerkingen, statistische analysetechnieken en de wijze waarop deze kunnen worden uitgevoerd in SPSS. Ook kun je via de helpdesk bepalen welke toets je met jouw data kunt uitvoeren. Bij sommige analysetechnieken is er tevens de mogelijkheid om een uitgebreide tutorial te downloaden, waarbij de uitvoering van de analyse en interpretatie van de resultaten aan de hand van een voorbeeld worden besproken.Bij de keuze van technieken wordt de nadruk gelegd op technieken die in de opleiding worden behandeld.

Binnen de elektronische helpdesk kun je op meerdere manieren informatie verkrijgen:

Noten:

  1. Aan deze helpdesk kunnen geen rechten worden ontleend. Om complexe materie inzichtelijk te maken zijn sommige zaken (zeer) vereenvoudigd voorgesteld of misschien zelfs statistisch niet geheel correct weergegeven. Ook worden niet alle mogelijke oplossingen en/of bijbehorende discussies weergegeven. De keuze voor een bepaalde oplossing is gebaseerd op (vooronderstelde) kennis, toepasbaarheid en beschikbaarheid.
  2. De elektronische helpdesk is ontwikkeld voor studenten sociale wetenschappen en gaat in op statistische analysetechnieken die in de opleiding worden behandeld. De informatie over SPSS is gebaseerd op de versies 9 en 10. Bij het maken van deze helpdesk is gebruik gemaakt van de kennis van de MTO-docenten, alsmede statistische literatuur.