Students Tilburg University

SPSS: ANOVA univariate variantieanalyse

Wanneer je één afhankelijke variabele hebt en één of meer onafhankelijke variabelen, kun je het effect van de van de onafhankelijke variabele(n) (ook wel factoren genoemd) op de afhankelijke variabele toetsen met behulp van een univariate variantie-analyse (ANOVA).

Enkelvoudige variantieanalyse

Een enkelvoudige variantieanalyse vergelijkt de gemiddelden van verschillende subgroepen (niveaus) van de onafhankelijke variabele (de factor) op één afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabele is een kwalitatieve variabele (nominaal meetniveau) en de afhankelijke variabele is van kwantitatief (minimaal intervalniveau). Het is een uitbreiding van de t-toets voor twee onafhankelijke groepen. Een ANOVA met twee groepen is identiek aan een t-toets.

Meer informatie vind jr in het boek van de Vocht, paragraaf 13.1, blz.182. Zie voor meer theorie het boek van Hinkle (hoofdstuk 14).

Enkelvoudige variantieanalyses kunnen binnen SPSS op twee manieren worden uitgevoerd:

  1. klik op <Analyze, General Linear Model,Univariate>, of
  2. klik op <Analyze, Compare Means,One-Way Anova>

Meervoudige variantie analyse

Een meervoudige variantieanalyse toetst de effecten (hoofd- en interactie-effecten) van meerdere onafhankelijke variabelen (factoren) op de afhankelijke variabele. Eventueel kunnen ook controlevariabelen worden meegenomen (zie algemene informatie over variantieanalyse). De gemiddelden van de verschillende combinaties van de onafhankelijke variabelen worden met elkaar vergeleken. In de output staan toetsen voor de verschillende hoofdeffecten van de variabelen en hun onderlinge interacties.

Meer informatie vind je in het boek van de Vocht, paragraaf 13.2, blz. 186. Zie voor meer theorie het boek van Hinkle (hoofdstuk 16).

Voor uitvoering in SPSS: klik op <Analyze, General Linear Model, Univariate>

Interpretatie

De interpretatie van de output is voor enkelvoudige variantieanalyse en meervoudige variantieanalyse gelijk. In de tutorial vind je een uitgewerkt voorbeeld van een ANOVA.