Students Tilburg University

SPSS: Datatransformaties

Het bewerken van je data is vaak nodig voordat je een analyse kunt doen. Grofweg kun je de bewerkingen onderverdelen in bewerkingen van een (of meerdere) variabele(n) en het bewerken van het gehele bestand.

Bewerken van variabelen (hercoderen)

Bij datamanipulaties van variabelen moet je rekening houden met Missing Values (MV)! Om hiermee rekening te houden, kun je zelf een aantal voorwaarden aangeven bij de betreffende databewerkingen. Onder de links van de specifieke databewerkingen staan voorbeelden.

 • Spiegelen m.b.v. <recode> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 5.3 en in het SPSS dictaat, blz.73.
 • Sommeren/optellen m.b.v. <compute> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 5.1 en in het SPSS dictaat, blz.67.
 • Gemiddelden van een aantal variabelen berekenen m.b.v. <compute> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 5.1 en in het SPSS dictaat, blz.67.
 • Tellen m.b.v. <count> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 5.2 en in het SPSS dictaat, blz.75.
 • Categoriseren m.b.v. onder andere <compute>, <recode> en <categorize>.
 • Ordenen m.b.v. <rank cases> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 5.4.
 • Omzetten van tekst naar cijfers (alfanumeriek naar numeriek) m.b.v. <automatic recode> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 5.5.
 • Standaardscores (z-scores) berekenen m.b.v.<save standardized values> onder <descriptives> .
 • Factorscores
 • Schaalscores. Meer informatie in het SPSS dictaat, blz.108-109.
 • Sorteren m.b.v. <sort cases> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 4.4.

Bewerkingen van het gehele bestand (op basis van een of meerdere variabelen)

 • Sorteren van een datafile m.b.v. <sort cases> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 4.4.
 • Splitsen van een datafile in subgroepen m.b.v. <split file> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 4.2 en in het SPSS dictaat, blz.81.
 • Selecteren van cases m.b.v. <select cases> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 4.1 en in het SPSS dictaat, blz.82.
 • Wegen van cases m.b.v. <weight cases> Meer informatie in de Vocht, paragraaf 4.3.

Bewerkingen van het gehele bestand

 • Merge: samenvoegen van bestanden of delen van bestanden m.b.v. <Merge Files>. Meer informatie in de Vocht, paragraaf 4.5.
 • Aggregate: het maken van een nieuw databestand waarbij de gegevens van individuen worden samengevoegd tot één score per groep, die je definieert ahv een of een aantal (originele) variabele(n). Elke subgroep is in je nieuwe bestand een onderzoekseenheid. M.b.v. <Aggregate>. Meer informatie in de Vocht, paragraaf 4.6.
 • Transpose: Kantelen van het bestand. Rijen worden kolommen en vice versa.

Meer informatie over deze bewerkingen kun je vinden in Huizingh, hoofdstuk 9, de Vocht, hoofdstuk 5, de Heus, hoofdstuk 5 en het SPSS dictaat, hoofdstuk 5.