Students Tilburg University

SPSS: Enkelvoudige regressieanalyse

Enkelvoudige regressieanalyse onderzoekt het verband tussen één onafhankelijke variabele X en één afhankelijke variabele Y. Daarbij is Y van interval of rationiveau (=scale) en X meestal ook. Met enkelvoudige regressieanalyse ga je na hoe een verandering in de onafhankelijke variabele X resulteert in, of correspondeert met, een verandering in de afhankelijke variabele Y.

Het hoeft niet per sé zo te zijn dat er een causale invloed is van X op Y. De relatie tussen X en Y wordt door een rechte lijn beschreven met de vergelijking: y = a + bx, waarin a een constante waarde is (het snijpunt met de y-as van een grafiek) en b de regressiecoëfficiënt (de richtingscoëfficiënt). Met regressieanalyse kun je op basis van de scores op X de scores op Y voorspellen. Hoe beter de scores op Y door de scores op X voorspeld kunnen worden, hoe meer invloed X heeft op Y.

Voor meer informatie over enkelvoudige regressie en voor informatie over de uitvoering ervan in SPSS kun je hoofdstuk 6 en hoofdstuk 17 van Hinkle en paragraaf 14.3 van de Vocht raadplegen.