Students Tilburg University

SPSS: General Linear Model repeated measures

Met behulp van General Linear Model (GLM) repeated measures kun je een variantie analyse uitvoeren op onderling afhankelijke metingen. Hiervan is sprake als in twee of meer verschillende omstandigheden dezelfde of vergelijkbare (met zelfde meetniveau) metingen bij dezelfde proefpersonen zijn verricht.

Een voorbeeld hiervan is het afnemen van een taaltest bij een groep kinderen als ze zeven  jaar oud zijn en nog een keer bij dezelfde kinderen als ze acht jaar oud zijn. Met GLM repeated measures kun je bepalen of de tijd of de verschillende omstandigheden van invloed zijn op het concept dat je meet.
Soms worden de metingen uitgevoerd bij verschillende groepen. Behalve een zogenaamde 'within subjects factor' heb je dan ook nog een 'between subjects factor'.

Uitvoering in SPSS

Voor de uitvoering in SPSS, klik op <Analyze>, <General Linear Model>, <repeated measures>.
Eerst wordt gevraagd om aan te geven wat de "within subjects factor name" is. Dit is hetgene waarop de onderling afhankelijke metingen van elkaar verschillen. Als je dezelfde test drie keer afneemt bij dezelfde onderzoekseenheden met telkens een paar maanden ertussen, is je within subjects factor tijd en kun je hem dus de naam "tijd" geven. Ook wordt hier gevraagd hoeveel niveaus (number of levels) je factor heeft. Hier geef je aan hoeveel onderling afhankelijke metingen je hebt.

Met behulp van <define> kom je nu in een venster waar je kunt aangeven welke variabelen de gerelateerde metingen zijn. Die zet je in de juiste volgorde in het bovenste venster. Als je bij verschillende groepen metingen gedaan hebt, kun je de variabele(n) waarin die groepen zich onderscheiden, ook nog aangeven in het hok onder "between subjects factors ". Voor meer informatie over de extra opties in deze procedure kun je SPSS-help raadplegen.

Meer informatie over GLM repeated measures kun je vinden in Hinkle hoofdstuk 14, vanaf blz.373 en in Stevens, hoofdstuk 13.