Students Tilburg University

SPSS: Voorbereiding van de analyse

Deze elektronische helpdesk biedt je een gids die je helpt bij het verwerken van je onderzoeksgegevens. In het begin van je onderzoek heb je als het goed is een probleemstelling geformuleerd. Hieruit kon je verschillende specifieke vraagstellingen of hypothesen afleiden. Om deze vraagstellingen te kunnen beantwoorden heb je gegevens verzameld.

Verwerken gegevens

Voor het verwerken van deze gegevens gebruiken we een statistisch programma, meestal SPSS. De verzamelde gegevens moeten eerst worden ingevoerd in de computer, zodanig dat SPSS ermee kan werken. Hierbij hoort ook het definiëren van je variabelen. Heb je alle gegevens ingevoerd, zorg dan dat je het bestand goed bewaart en maak een back-up.

Controle

Heb je eenmaal je datafile, dan moeten de ingevoerde gegevens worden gecontroleerd. Bij het invoeren van de data worden namelijk vrijwel altijd fouten gemaakt. Dit kan je resultaten ernstig vervormen!

Toetsing hypothese

Nu kun je je gegevens gaan gebruiken om je vraagstellingen te beantwoorden, c.q. je hypothesen te toetsen. Je moet daarvoor eerst vaststellen welke variabele(n) je gebruikt en hoe je die gebruikt bij elke vraagstelling. Met andere woorden, je gaat je hypothese toetsbaar maken. Soms is het nodig om eerst de data te bewerken, door bijvoorbeeld het omcoderen van variabelen of het maken van schaalscores. Dit is afhankelijk van wat je precies wilt weten. Het is handig dit steeds opnieuw per vraagstelling te bekijken.

Wanneer je weet met behulp van welke variabelen je je hypothese wilt toetsen, kun je aan de hand van het volgende vragenschema kijken welke analyses je kunt doen.