Students Tilburg University

SPSS: Cohen's kappa

Cohen's kappa is een maat voor de overeenkomst in scores van twee nominale variabelen. Kappa is bekend als maat voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, doordat het iets zegt over het aantal maal dat hetzelfde antwoord wordt gegeven door beide beoordelaars. Deze maat is echter alleen zinvol wanneer de variabelen niet teveel waarden bevat. Voor variabelen van ordinaal en interval meetniveau kun je beter een correlatiecoëfficiënt gebruiken of deze variabelen categoriseren.

Kruistabel

Indien op nominaal niveau gemeten is, kan een kruistabel gemaakt worden met daarin de waarden van de ene variabele (bijv. beoordelingen van beoordelaar 1) uitgezet tegen de waarden van de andere variabele (beoordelingen van beoordelaar 2). Nu kan SPSS Cohen's Kappa berekenen. De kappa kan een waarde hebben van -1 (tegenovergestelde mening) tot +1 (exact dezelfde mening). Als kappa 0 is, dan is er geen overeenstemming tussen de variabelen (c.q. beoordelaars).

Een probleem bij deze analyse is dat de scores kruislings moeten voorkomen wil je kappa kunnen berekenen. Beide variabelen moeten dus evenveel en dezelfde categorieën hebben. Als dit niet zo is, dan kun je beter eerst de categorieën samenvatten tot minder categorieën.

Meer informatie over de kappa is te vinden in het boek van de Vocht, paragraaf 11.4.3.